Kritika v kultuře a civilizaci

11. 5. 2012 od 20:00 do 22:00

Zvláště ve vypjatých obdobích krizí se kritický postoj stává zcela zásadním postojem. Umělci, vědci i mnoho občanů formulují svá kritická stanoviska. Kritika utváří umělecká, vědecká díl a politický život, tak i celé kultury a civilizace. Jaký je tedy význam, role a možnosti kritiky v dnešní kultuře a civilizaci?

Panelová diskuze navázala na již 20. ročník mezinárodní konference "Philosophy and Social Science", kterou připravuje Centrum globálních studií Akademie věd ČR s partnery ze zahraničních univerzit. Konference se letos zaměřila především na témata "výzvy demokracie" a "dnešní podoby kritiky".

 
Bert van den Brink: Landscape Photography and Critical Theory: Investigating Places in Which We Live, Utrecht University, Netherlands

Milan Kreuzzieger: Art as Critical Practice, Centra globálních studií Akademie věd ČR

Johann P. Arnason: Culture and Civilisation, La Trobe University, Melbourne, Australia

Diskuzi moderuje Marek Hrubec , vedoucí Centra globálních studií Akademie věd ČR.

Panelová diskuze proběhla v anglickém jazyce.
Diskuse byla doprovodným programem k výstavě Demokracie v akci.