Přišel! Změnil! Zvítězil?

11. 7. 2012 od 18:00 do 20:00

Otevřená diskuze s mladými osobnostmi, které se činností v různých oblastech – podnikání, umění, politice a občanském aktivismu – rozhodly změnit tvář svého okolí a transformovat odvážné myšlenky
v úspěšné projekty.
V panelu diskutovali:
Petr Šourek , zakladatel projekt Corrupt Tour
Dominik Forman , spoluorganizátor studentských protestů Týden neklidu
Leoš Novotný , majitel firmy Leo Express
Tomáš Svoboda , režisér politických kabaretů
Pavel Janšta , místostarosta Vodňan

Moderovali:
David Šrámek a Ondřej Sláma , Young Heads

Jaké byly motivace stojící na začátku činnosti a projektů pozvaných hostů?
Jak dokázali realizovat a prosadit své myšlenky? Které překážky museli překonávat a jak se vyrovnávali s nelehkými počátky? A proč se vůbec rozhodli aktivně měnit současnou společnost, ukazovat na její problémy a nabízet řešení?

Poslední výzkumná zpráva o spokojenosti nejmladší generace voličů provedená organizací Jeden svět na školách ukázala, že ve srovnání s rokem 2009 narůstá životní nespokojenost studentů. Víra v možnost změny situace
i ochota se do ní aktivně zapojit do řešení problémů společnosti naopak klesá.

Výzkum ukázal, že 80% středoškolských studentů nevěří v možnost změnit problémy ve svém okolí. Za tyto problémy studenti sestupně označili soužití s romskou menšinou, drogy, nezaměstnanost, nedostatek kulturního vyžití, špatnou dopravní situaci a vysokou kriminalitu. Pouze 10% z 1 100 studentů odpovědělo, že chce a může aktivně měnit společenskou situaci. Také oblast životní spokojenosti studentů projevila zhoršení. Celková životní spokojenost studentů klesla z původních 60% v roce 2009 na 52% dnes. Klesl také počet velmi spokojených studentů, a to o 4%, zatímco hodnocení vysoká nespokojenost se zvýšilo na celých 12%.

Jak výzkum ukazuje, vnímání možnosti aktivního zapojení do společnosti je
u nejmladší generace negativní. Mohou příklady projektů a činnosti hostů pomoci zvrátit „blbou náladu“ panující ve společnosti mladých studentů
a ukázat, že změna, která začíná u jednotlivce, může mít zásadní celospolečenský dopad?