Algoritmy a svoboda

26. 10. 2015 od 18:00

Volné pokračování přednášky z března tohoto roku, která vycházela z aktuálních diskuzí o antropocénu jako o geologické době a vrstvě, v / na níž momentálně žijeme se uskuteční jako doprovodný program výstavy SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT.


V rámci diskuzí o antropocénu interpretují skupiny geologů a jiných výzkumníků člověka jako nejmocnější geologickou sílu dneška, stavějíc ho paradoxně do centra zájmu tzv. přírodních věd. V kontrastu vůči této tendenci lze v humanitních vědách od minulého století identifikovat zájem „upouštět” od uvažování o člověku jako primárním aktérovi dění na planetě.


Po strukturalistické linii můžeme tento zájem sledovat od Romana Jakobsna, přes Claude Lévi-Strausse a Michela Foucaulta po Friedricha Kittlera. Aktuální přednáška bude věnována linii radikálního empiricizmu od Alfreda Northa Whiteheada, přes Gilles Deleuze po Matthewa Fullera a Lucianu Parisi. Zatímco (post-) strukturalisti reagují na kantovský antropocentrismus privilegováním jazyka a kódu před lidským subjektem jako hlavním hybatelem chodu věcí, radikální empirici na něj reagují upuštěním od privilegování lidského rozumu před citem a afektem.


Cílem přednášky je v kompaktní formě zprostředkovat úvod k další ze současných tendencí v mediální teorii a prezentovat ji jako jedno z východisek pro uvažování o současné společnosti.

Záznam z přednášky:

Text předešlého výstupu je dostupný online: http://monoskop.org/Antropocen


Dušan Barok se věnuje teorii, umění a softwaru. Je zakládajícím členem iniciativy pro kolaborativní výzkum umění, médií a humanitních věd Monoskop, absolventem Piet Zwart Institutu v Rotterdamu, a členem seskupení La Société Anonyme. Letos zorganizoval sympozia věnované mediální estetice ("The Extensions of Many", Bergen / NO) a dokumentaci a klasifikaci poznání ("Ideographies of Knowledge", Mons / BE). Působí v Bergenu a Bratislavě.


Přednáška proběhne ve slovenském jazyce a je určena široké veřejnosti.


Vstup: 40 Kč / pro studenty a členy klubu přátel DOX zdarma

DOX Prague, a.s