Barcamp 2015: svoboda a strach

17. 10. 2015 od 10:00 do 18:00

Svoboda a rovnost jsou základní kameny demokratické společnosti, které do sebe občas narážejí. Strach z bezbřehé svobody nás nutí přijímat stále další regulace; strach z omezování vlastní volnosti naopak brání přijmout opatření, jimiž můžeme zasáhnout proti diskriminaci některých skupin obyvatel. Dokážeme sami myslet bez předsudků, nebo k tomu potřebujeme zákony? Stojí za naší zdrženlivostí rozumné obavy, nebo je to jen obyčejný STRACH?

 

Nezisková organizace Otevřená společnost,o.p.s. připravila ve spolupráci s centrem DOX další ročník barcampu zaměřeného na aktuální společenská témata. Barcamp v DOXu bude uveden v rámci doprovodného programu výstavy Skvělý nový svět, která srovnává modely fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých dystopických vizích popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Barcamp se zaměří na konkrétní oblasti a problémy, které se přímo dotýkají nejenom české společnosti.

Programové bloky:

 

Mužství: poslední tabu?


Podpantoflák, chlapecký pseudohrdina, eurohujer, kolaborant, sociální inženýr, atd., to jsou všechno označení, která můžeme zahlédnout v českých médiích a textech v souvislosti s muži pro-feministy. Vedeme vzrušené kritické debaty o mužství? Nevedeme, naopak, je to stále ještě feminismus, co má cejch sprostého slova. Proč i striktní vyznavači svobody slova mají strach vystavit naše představy o mužství otevřené debatě?    

 

Data, která neexistují


S odkazem na ochranu individuální svobody a soukromí oficiálně nevíme, kolik peněz a s jakými výsledky stát vynakládá na sociální začleňování Romů či do jaké míry jim například policie věnuje zvýšenou pozornost v porovnání s většinovou populací.

 

Sexistická reklama: na hranici humoru a diskriminace


Diskuse kolem sexistické reklamy je často polarizovaná, kdy jedna strana argumentuje svobodou slova a druhá diskriminací na základě pohlaví.  Tvůrci sexistických reklam se často hájí tím, že se jedná o humor. Ti, kdo se staví vůči sexistické reklamě kriticky, jsou považováni za „suchary“, co nerozumí vtipu. Kde v reklamě končí humor a začíná diskriminace?

 

Svoboda slova versus politická korektnost


Svoboda vyjadřovat se bez cenzury a omezení je jedním z kamenů, na kterých je postavená současná západní civilizace. Ač tato svoboda není nikde absolutní, a zákony v různých státech jí omezují, fakt je, že svoboda projevu či vyjadřování je garantována nejen ústavami různých zemí, ale zároveň mezinárodními úmluvami (afrických, amerických či evropských společenství).

 

Politická odvaha a zbabělost


K řešení některých společenských problémů by mohly přispět opatření, která se na první pohled zdají logická a zjevná. Na jejich přijetí však často chybí politická odvaha. Politici mají strach z toho, že by ztratili politické body, vyvolali nevoli svých voličů, nebo ohrozili zájmy politicky silnějších skupin. Typickými příklady jsou oblasti, jako je odstraňování diskriminace a zajištění faktické rovnosti znevýhodněných skupin, jako jsou menšiny a ženy.

 

Pět minut Hitler, pět minut židé


Co musíme udělat proto, aby se veřejnoprávní média pilířem moderní demokracie opravdu stala? Pokrývají veřejnoprávní média zájmy všech relevantních minoritních skupin? A zaručují vstup do médií všem za stejných podmínek?

Harmonogram:


10.00 – 10.15h 

Zahájení a úvodní slovo

 

10.30 – 12.00h

Politická odvaha a zbabělost

5 minut Hitler, 5 minut židé - vyváženost veřejnoprávních médií

 

12.00 – 13.00h 

Pauza na občerstvení

 

13.00 – 14.30h

Data, která neexistují

Svoboda slova versus politická korektnost

 

15.00 – 16.30h

Gender: Muži a mužství

Sexistická reklama: na hranici humoru a diskriminace

 

od 16.30h 

Networking


Podrobný program a seznam hostů sledujte ZDE.

 

Vstup zdarma, nutná rezervace:


Více informací a rezervace na: http://www.otevrenaspolecnost.cz/barcamp2015

DOX Prague, a.s