BARCAMP: Jací jsme?

5. 3. 2016 od 10:00 do 17:30

Iniciativa HateFree Culture spolu s centrem DOX připravila konferenci barcamp* na téma Jací jsme?. Setkání má za cíl propojit lidi, kteří se aktivně pokoušejí bránit projevům nenávisti ve společnosti.


Klíčem k výběru oslovených řečníků se stal seznam „živých terčů" na webu White Media. Záměrem tohoto barcampu je zmapování „scény" a networking mezi lidmi, kteří se podílejí na aktivitách, které by bylo možné označit za „hatefree“, tj. takové, které podporují vzájemné soužití, toleranci a respekt ve společnosti v době její sílící polarizace. Téměř 50 řečníků představí během jednoho dne ve třech tematických sekcích projekty, které se zasazují o dodržování  lidských práv, posilují soudržnost ve společnosti, informují a vzdělávají a zejména pak poskytují prostor k diskusi a reflexi.

Harmonogram:


9:30 – 10:00 | registrace

10:00 | zahájení barcampu

10:30 – 12:30 | dopolední blok

12:30 – 13:30 | pauza na oběd

13:30 – 15:30 | odpolední blok

15:30 – 16:00 | pauza

16:30 – 17:30 | networking, diskuze a zhodnocení akce


Seznam řečníků bude doplňován postupně.


Vstup: zdarma


Rezervace nutná: rezervace@dox.cz

Během dne promluví aktivisté, pedagogové, umělci, vědci či novináři. Mezi nimi bude např. Kristýna Pešáková, Marta Čichoňová, Petra Klingerová, Mikuláš Vymětal, Adam Podhola, Jaroslav Ostrčilík, Kateřina Gamal Richterová, Karel Chlouba, Dominik Feri, Tamara Moyzes, Marek Čaněk, Marie Heřmanová, Petra Havlíková, Daniel Prokop, Dagmar Magincová, Filip Smolík, Saša Uhlová, Jaroslav Cerman, Jan Vrobel, Tomáš Jungwirth, Ondřej Slačálek, Apolena Rychlíková, Martin Hříbek, Klára Kalibová, Pavel Karous, Honza Malík, Josef Rabara, Damian Machaj, Jiří Procházka, Martin Hůla, Michael Jettmar, Jiří Stasiňk, Zuzana Štefková, Jiří Honzírek, Kamil Fila, Aleš Rumpel, Jan Štěrbán, Jaroslav Valůch a další.

Moderátory jednotlivých sekcía budou Bára Šichanová, Markéta Žižková a Josef Šlerka .

Mediálním partnerem akce je Radio Wave .

Barcamp: Jací jsme? se koná v rámci doprovodného programu k výstavě HateFree?, která probíhá v Centru DOX do 21.3.2016. Výstava HateFree? vzešla z výzvy HateFree Art reagující na nárůst nenávistných postojů vůči skupinám obyvatel na základě jejich etnické příslušnosti, rasy, vyznání, sexuální orientace, sociálního statutu atd. Je součástí projektu HateFree Culture realizovaného Agenturou pro sociální začleňování.


*Barcamp je mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů zaměřujících se na široké spektrum témat od nových trendů v internetových aplikacích po lidská práva.

DOX Prague, a.s