Café Liberté: Kvalita potravin v ČR

23. 11. 2014 od 16:00 do 18:00

Pravidelná diskuzní setkání v rámci doprovodného programu k výstavě Mody demokracie.


Kvalita potravin v ČR


Kvalita potravin v České republice je mnohdy nižší než u našich jižních a západních sousedů a často se prodává za vyšší ceny. Můžeme se bránit nezřídka až mafiánským praktikám řetězců?


Hosté:

Barbora Mrázková, regulace nadnárodních řetězců, Ekumenická Akademie Praha

Roman Vaněk, ředitel Pražského kulinářského institutu, tvůrce pořadu Peklo na talíři a Jídlo s.r.o.


Moderuje: Tomáš Uhnák

-----------------------------------------

Café Liberté nabízí šanci setkat se zvídavými lidmi a osvobodit se od myšlenkových schémat během střetnutí praktika s teoretikem při nedělní odpolední kávě nebo čaji v kavárně centra DOX.


Vstup: zdarma 


Rezervace: stern@dox.cz


Připravujeme:


30. 11. | 16h


Kauza Činoherák Ústí


Ústecké Činoherní studio patřilo 40 let k nejdůležitějším institucím v Ústí nad Labem, jeho tradice však byla přerušena bývalými představiteli města. Kauza v Ústí vyvolala nebývalé protesty místních občanů a na troskách Činoherního studia vznikl nový spolek Činoherák Ústí, který se rozhodl upravit pro svou scénu roky zavřené ústecké kino Hraničář.


Hosté:

Filip Nuckolls, Činoherák Ústí

Ondřej Císař, Sociologický ústav AV ČR


Moderuje: Jaroslav Anděl, DOX

-----------------------------------------------------

 

7. 12. | 16h


Intelektuální vlastnictví: Pátý jezdec infokalypsy


Necháme si líbit rozmach cenzury a omezování svobody šíření informací na internetu pod záminkou ochrany práv duševního vlastnictví?


Hosté:

Ondřej Profant, Pirátská strana

Zuzana Stuchlíková, advokátka, SLegal


Moderuje: Martin Leskovjan, FairArt

 

Další témata Café Liberté na rok 2015: e-demokracie a přímá demokracie, data žurnalismus a otevřené vládnutí, Dýchat Sudety aneb přítomná minulost v Ústí nad Labem, občané a lobbisté aneb tvorba zákonů v ČR, věřící a reforma demokracie a další.
DOX Prague, a.s