Café Liberté: Kauza Činoherák Ústí

30. 11. 2014 od 16:00

Pravidelná diskuzní setkání v rámci doprovodného programu k výstavě Mody demokracie.


Kauza Činoherák Ústí

 

Ústecké Činoherní studio patřilo 40 let k nejdůležitějším institucím v Ústí nad Labem, jeho tradice však byla přerušena bývalými představiteli města. Kauza v Ústí vyvolala nebývalé protesty místních občanů a na troskách Činoherního studia vznikl nový spolek Činoherák Ústí, který se rozhodl upravit pro svou scénu roky zavřené ústecké kino Hraničář.

 

Hosté:

Filip Nuckolls, Činoherák Ústí

Ondřej Císař, Sociologický ústav AV ČR

 

Moderuje: Jaroslav Anděl, DOX

-------------------------------------------------------------------------

Café Liberté nabízí šanci setkat se zvídavými lidmi a osvobodit se od myšlenkových schémat během střetnutí praktika s teoretikem při nedělní odpolední kávě nebo čaji v kavárně centra DOX.

 

Vstup: zdarma 

 

Rezervace: stern@dox.cz

Připravujeme:

 

7. 12. | 16h

 

Intelektuální vlastnictví: Pátý jezdec infokalypsy

 

Necháme si líbit rozmach cenzury a omezování svobody šíření informací na internetu pod záminkou ochrany práv duševního vlastnictví?

 

Hosté:

Ondřej Profant, Pirátská strana

Zuzana Stuchlíková, advokátka, SLegal

 

Moderuje: Martin Leskovjan, FairArt

-------------------------------------------------------------------------

 

Další témata Café Liberté na rok 2015: e-demokracie a přímá demokracie, data žurnalismus a otevřené vládnutí, Dýchat Sudety aneb přítomná minulost v Ústí nad Labem, občané a lobbisté aneb tvorba zákonů v ČR, věřící a reforma demokracie a další.

-------------------------------------------------------------------------


Uskutečnilo se:


23. 11. | 16h

 

Kvalita potravin v ČR

 

Kvalita potravin v České republice je mnohdy nižší než u našich jižních a západních sousedů a často se prodává za vyšší ceny. Můžeme se bránit nezřídka až mafiánským praktikám řetězců?

 

Hosté:

Barbora Mrázková, regulace nadnárodních řetězců, Ekumenická Akademie Praha

Roman Vaněk, ředitel Pražského kulinářského institutu, tvůrce pořadu Peklo na talíři a Jídlo s.r.o.

 

Moderuje: Tomáš Uhnák

 

DOX Prague, a.s