Červen 2012

1. 6. - 30. 6. 2012


6. června od 18:00 / (S)tisk doby


Již třetí díl z cyklu diskusí u kulatého stolu s novináři a komentátory zastupujícími různá média o aktuálních politických, ekonomických a společenských problémech – domácích i zahraničních, které jsou v popředí zájmu v posledním měsíci.


 


11. června od 18:00 / Diskusní večer s Tomem Nicholsonem

Diskusní večer o slovenské Gorile, motivaci, veřejném angažmá a důsledcích a také o paralelách s českým prostředím.


Diskutující:

Tomáš Kostelecký

Michaela Vojtková


Moderuje:

Lucie Tvarůžková (Hospodářské noviny)
13. června od 18:00 / DOX agora / Budoucnost (a)sociálního státu


Evropa je v krizi. Většina jejích obyvatel si žije nad poměry svých reálných příjmů. Skončíme proto všichni jako Řecko, anebo jsme schopni nalézt určitý, trvale udržitelný způsob života? A není na čase opětovně promyslet koncept sociálního státu, který se dotýká každého z nás?

Diskuze je součástí mezinárodního cyklu debat The European Network of Centers for Debate „Time to Talk“ a vznikla ve spolupráci s organizací Agora Central Europe, Czech Republic.


Diskutují:

Daniel Münich (NERV, CERGE-EI)

Michael Hauser (Filosofický ústav AV ČR, Socialistický kruh)

Miroslav Zámečník (NERV, týdeník Euro)

Luděk Toman (makroekonomický expert ČMKOS)

Moderuje:

Justin Svoboda, moderátor a herec

 


 

14. června od 18:00 / FilmBreak


Host: režisér a scénárista Jan Hřebejk

Moderuje: Lucie Jánová


FILMBREAK slaví 10. výročí svého konání v Centru současného umění DOX. Pozvali jsme si proto velmi významného a úspěšného českého režiséra
a scénáristu Jana Hřebejka, který s námi tento večer stráví a společně oslavíme jubileum.

Besedu se tentokrát bude týkat režie, scénáře a námětů filmů, které se zaměřují na historii Československa a 20. století. Jan Hřebejk objasní své přístupy při tvorbě dobových komedií a odpoví na otázku, jestli je pravda,
že natočit lehkou komedii je stejné jako udělat těžké drama.

 


 

14. června od 20:00 / Visual Manual


Sebeprezentace mladých talentů - studentů vysokých uměleckých škol


Speciál film
Přijďte se podívat na to nejčerstvější, co nabízejí naše vysoké umělecké školy! Tentokrát se můžete těšit na studenty, kteří se zabývají filmovou tvorbou (animace, dokument, krátký film). 

Visual Manual je projekt, jehož cílem je umožnit studentům (fotografům, ilustrátorům, grafickým designérům, architektům a dalším) představit své práce v několikaminutové prezentaci.  19. června od 18:00 / John Cage v Praze (1964)


Diskuzní podvečer, který reflektuje Cageovu návštěvu Prahy v roce 1964.

Účastníci: 
Andrew CulverMartha HerrPetr KotíkMartin Hilský

Moderuje:
Peter Graham 25. června od 18:00 / Komentovaná prohlídka výstavy Karel Nepraš

Výstavou provází: Markéta Stará, asistující kurátor
Akce se konají v auditoriu, přednáškovém sále nebo kavárně centra DOX.

Změna programu vyhrazena.

Vstupné na doprovodné programy je 60Kč / 40Kč studenti uměleckých oborů / zdarma k platné vstupence, pokud není uvedeno jinak.

Doporučená rezervace: tereza@dox.cz