Čína?

29. 5. 2014 od 19:00 do 21:00

Panelová diskuze k aktuální otázce současného vývoje české zahraniční politiky vůči Čínské lidové republice a k otázce vztahu lidských práv a "ekonomické" diplomacie obecně se uskuteční jako součást doprovodného programu k výstavě Tichá síla Liu Xia zakázané čínské básnířky a fotografky.


Debata reaguje na nedávno podepsané společné prohlášení ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka a jeho čínského protějšku Wanga I, které stvrzuje územní celistvost Číny a výslovně odmítá samostatnost Tibetu. Tento akt vyvolal nebývale silnou reakci u české veřejnosti a rozproudil vášnivou diskuzi o směru, jímž by se česká zahraniční politika měla ubírat.


Opouští Česká republika „havlovskou“ tradici obránce lidských práv v mezinárodní politice, nebo se pouze připojuje k realistickému přístupu zastávanému ostatními evropskými státy? Je rezignace na kladení nepříjemných otázek týkajících se dodržování těchto práv nutnou podmínkou prohlubování ekonomických vztahů? A jaký postoj by vlastně měla země velikosti České republiky zastávat vůči státům s autoritářskými režimy?

O těchto a mnoha dalších problémech přijdou do DOXu debatovat:


doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý premiér a předseda Senátu ČR,

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., 1. náměstek ministra zahraničních věcí,

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., ředitelka Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při FFUK,

Ing. Rudolf Fürst, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů,

Mgr. Martin Balcar, vedoucí kampaní, Amnesty International.


Diskuzi bude moderovat:


Tomáš Lindner, Respekt.

Partnerem debaty je občanské sdružení Potala.


Od 18h proběhne speciální komentovaná prohlídka výstavy Tichá síla Liu Xia.


Vstup: zdarma


Registrace: stern@dox.cz

DOX Prague, a.s