Plakát v dobách revoluce 1989 a obnovy autoritářství

19. 5. 2014 od 18:00

Maďarský tvůrce plakátů, grafik a autor animovaných krátkých filmů Istvan Orosz představí svoji práci v rámci doprovodného programu k výstavě Plakát v souboji ideologií  1914 – 2014.


Diskuzi bude moderovat Marta Sylvestrová (Moravská galerie v Brně)

István Orosz (1951, Kecskemét) je uznávaný maďarský umělec. Vystudoval grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Budapešti a vedle plakátu (divadelního, filmového a politického) se věnuje hlavně grafice a také animované tvorbě.


Jeho originální rukopis prostupuje celou jeho tvorbou a vychází z tradice dokonalého řemesla mistrů 16. a 17. století. Kresebnost, smysl pro detail, inspirace matematikou, optické iluze a možnosti práce s perspektivou jsou pro něj charakteristické. Je nositelem Kossuthovy ceny, která je v Maďarsku prestižním oceněním za tvůrčí přínos. Pravidelně je zván na mezinárodní bienále grafiky a designu a v roce 1990 získal Zlatou medaili na Bienále grafického designu v Brně


Na výstavě v DOXu je Istvan Orosz zastoupen politickými plakáty z konce 80. let. Jeho plakát se sdělením „Tovarishi Koniec“ se stal symbolem nové éry po pádu komunismu v zemích střední a východní Evropy.


http://utisz.blogspot.cz/

Diskuze bude probíhat v angličtině.

Vstup:
zdarma

Rezervace: simona@dox.cz

Partnerem akce je Maďarský kulturní institut v Praze .
DOX Prague, a.s