(DIS)PLACE – soutěž pro vysokoškolské studenty oboru fotografie

1. 12. 2014 - 14. 2. 2015

Centrum DOX připravilo v rámci výstavy This Place projekt určený pro studenty vysokých uměleckých škol oboru fotografie. Tento si klade za cíl pracovat s interpretací a porozuměním významů. V tomto případě propojením jazyka vizuálního a pojmového. Úkolem studentů je prověřovat definice pojmů, které běžně známe a používáme, novým způsobem. Primární otázka, kterou si takto klademe, zní: Rozumíme správně významu slov? Právě fotografie nám má sloužit jako hlavní nástroj tohoto prověřování.

 

Výstavu This Place inicioval fotograf Frédéric Brenner v roce 2006. Oslovil jedenáct světově uznávaných fotografů s cílem poznávat Izrael a Západní břeh Jordánu. Inspiroval se přitom historickými cestami, jako byly Mission Héliographique ve Francii nebo Farm Security Administration ve Spojených státech, které vyzývaly umělce, aby si pokládali základní otázky z oblasti kultury, společnosti a vnitřního života jednotlivců.

 

Cílem projektu (DIS)PLACE je vykročit za tuto ambici a prostřednictvím dotazů hledat a definovat (ne)místo jednotlivce v současné společnosti prověřováním definic, rozšiřováním jejich významů o nové skutečnosti atd.

ZADÁNÍ:


Student si vybere minimálně jeden z trojice pojmů:

 

·  NOMÁD

·  MIGRANT

·  VYVRHEL (OUTCAST)

 

Následně je jeho úkolem najít člověka, který reprezentuje vybraný pojem a přiblížit nám jeho příběh. Cílem je vytvoření definice vybraného pojmu, která vzniká kombinací vizuálního a textového sdělení.

 

Na vyjádření jednoho pojmu můžete použít max. 5 fotografií a text od 100 do 300 slov.

 

Výzva je otevřená do 14. 2. 2015!


Vybrané projekty budou představeny na výstavě v centru DOX.


Více informací a hotové projekty zasílejte na adresu: michal@dox.cz

INFO:


Do projektu se může zapojit i autorský kolektiv nebo dvojice za podmínky, že prokážou, že se jedná o aktuálně aktivní vysokoškolské studenty oboru fotografie.

Definici vybraného pojmu tvoří vizuální a textové sdělení. Bez textu není dílo úplné. 

Text může být v ČJ nebo AJ.

Literární forma je volná, ale primárně se jedná o práci s definicí. Autor se může opřít o tyto základní otázky: Jak chápu tento pojem? Kdo ho reprezentuje a proč? Jaký je jeho příběh?
Tyto však slouží jenom jako nápověda.

Max. 5 fotografií + 1 text věnující se jedné definici.

Autor se může zapojit s max. 3 díly, definicemi (fotografie + text).

Projekt je realizován ve spolupráci s Miroslavem Vojtěchovským, který momentálně působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na projekt naváže workshop THIS PLACE - MY PLACE se skupinou Pan aut collective, který vzniká ve spolupráci s Filipem Lábem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
DOX Prague, a.s