HIKIKOMORI: „Nemoc současné společnosti.“

7. 12. 2015 od 19:00

Diskuze je součástí doprovodného programu k výstavě Skvělý nový svět.

 

Pojmem hikikomori (z jap. „odtrhnuvší se“) jsou v Japonsku označováni mladí lidé, kteří se izolují od většinové společnosti, v níž dále nejsou schopni fungovat.  Jedná se o extrémní sociální izolaci, která může trvat i celá léta. V současnosti se počet hikikomori v Japonsku odhaduje na 1 milion osob.

Tento fenomén přiblíží v diskuzi norský japanolog Lars Nesser a režisér a choreograf Viliam Dočolomanský, který na základě zkoumání fenoménu hikikomori připravuje se svým divadelním uskupením Farma v jeskyni a ve spolupráci s centrem DOX a Evropským hlavním městem kultury Plzeň 2015 novou performativní inscenaci.

 

Pro výstavu Skvělý nový svět byla zároveň ve spolupráci se souborem Farma v jeskyni vytvořena speciální instalace Odtržení zpracovávající téma hikikomori.

 

Hosté diskuze:


Lars Nesser – norský japanolog

Viliam Dočolomanský – šéf divadelního studia Farma v jeskyni

 

Moderator:


Mario Kubaš

Diskuze bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

 

Vstup: zdarma

Doporučená rezervace: rezervace@dox.cz

Záznam diskuze:
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
Ve spolupráci:
DOX Prague, a.s