Hudba ve vizuálním umění - vizuální umění v hudbě

9. 10. 2013 od 19:00

Doprovodný program k výstavě GUŠTAR

 

U příležitosti první ucelené retrospektivní výstavy umělce Milana Guštara připravilo centrum DOX ve spolupráci s autorem volně komponovaný hudebně-diskuzní večer otevřený všem zájemcům o hudební i vizuální umění.


Večerní program je tvořen dvěma nezávislými částmi, které reflektují obě základní polohy Guštarovy tvorby přirozeně se pohybující mezi hudbou a výtvarným uměním. První část večera nabízí živé provedení Guštarovy skladby pro mechanické piano Abacus (2002). Skladba je algoritmickou serialisticko-minimalistickou kompozicí, která reprezentuje širší celek umělcovy hudební tvorby vycházející z matematických principů. Druhá část programu je věnována rozhovorům Milana Guštara s významnými osobnostmi české umělecké scény, jež se zabývají umělcovou prací.


Diváci jsou zváni do diskuze v roli přímých a aktivních účastníků, jejichž vlastní otázky a rozvíjení jednotlivých interview je vítáno. Návštěvníci mohou přecházet mezi jednotlivými částmi večera, a věnovat se tak diskuzi stejně jako poslechu hudby.


S Milanem Guštarem o tvorbě budou diskutovat:


Jiří Černický, kurátor výstavy GUŠTAR

Miloš Vojtěchovský, umělec, kurátor a pedagog

Pavel Klusák, hudební publicista

 

Vstup: 60/40 Kč.

Rezervace: trubacova@dox.cz

DOX Prague, a.s