Jak skvělý je náš skvělý nový svět?

2. 11. 2015 od 19:00

Diskuze k výstavě SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT se spisovatelem, básníkem, esejistou a překladatelem Patrikem Ouředníkem


Hostem bude také hlavní kurátor výstavy Leoš Válka.


Moderuje publicista a kritik Radim Kopáč.

 

20. století bylo svědkem vzniku řady slavných literárních vizí budoucnosti. Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury ve svých knihách Brave New World, 1984 a 451° Fahrenheita představili dystopické předpovědi, které se od doby svého vzniku již naplnily nebo se nebezpečně rychle naplňují. O tom, v čem a jak dnešní realita mnohonásobně jejich chmurné vize překonává bude hovořit spisovatel, esejista a překladatel Patrik Ouředník. Diskuze bude rozvíjet témata výstavy Skvělý nový svět, která tyto slavné dystopie srovnává se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií.

Orwellovu předpověď, publikovanou bezprostředně po skončení druhé světové války v období vrcholného stalinismu, naplňovaly ve 20. století další totalitní režimy a diktatury v různých částech světa, které měly na svědomí desítky miliónů mrtvých. I dnes, v 21. století, stále existují země, kde je orwellovský svět realitou. Aldous Huxley spatřoval ve 30. letech minulého století zásadní hrozbu v technologických intervencích vedoucích k řízenému rozkastování společnosti a v 50. letech Ray Bradbury předpověděl vítězství povrchní kultury masových médií nad společností uznávající hodnotu knih.


Zatímco George Orwell varoval před ovládnutím společnosti prostřednictvím vnějšího útlaku, Aldous Huxley a Ray Bradbury viděli hlavní nebezpečí v dobrovolném otroctví manipulovaných. V jejich vizích stát udržuje kontrolu nad svými občany prostřednictvím moderních technologií a nových, rafinovanějších metod propagandy, naplňuje jejich uměle vytvořené potřeby a činí je šťastnými.

 

Dnešní mechanismy kontroly společnosti pracují s iluzí volby, svobody a výběru. Monitorování, odposlouchávání a systematické sledování ve fyzickém i virtuálním světě probíhá často s naším tichým souhlasem. Dohled, který praktikuje dnešní spotřebitelský trh, je založen na manipulaci s volbou prostřednictvím lákání a svádění, a jeho hlavním rysem je dobrovolná či dokonce nadšená spolupráce manipulovaných. Mediální svět stále více nabývá charakteru řízené masové zábavy…

Záznam z přednášky:
Patrik Ouředník

Česky a francouzsky tvořící spisovatel a překladatel žije ve Francii, kam v  roce 1984 emigroval. Jako překladatel debutoval v samizdatovém sborníku překladů Borise Viana Kroniky, texty, povídky (1978), který sám uspořádal, a oficiálně roku 1984 ve Světové literatuře publikoval texty Jacquese Brela. Po roce 1989 publikuje rovněž v českém tisku. V letech 2003–2007 vedl v nakladatelství Paseka ediční řadu Smil: jazykem o jazyce. Velkého zahraničního ohlasu dosáhly jeho prózy Ad acta (2006), Příhodná chvíle, 1855 (2006) a zejména Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku (2001), která byla publikována v 26 jazycích a stala se tak nejpřekládanější českou knihou po roce 1989. Dějinám utopií a dystopií, které jsou zároveň dějinami myšlení a společnosti, se věnuje v knize Utopus to byl, kdo učinil mě ostrovem (2010). Patrik Ouředník je držitelem řady českých i zahraničních ocenění, v roce 2014 se stal laureátem české Státní ceny za literaturu.


Vstup: 60 Kč dospělí / 40 Kč studenti


ZDARMA PRO ČLENY KLUBU PŘÁTEL DOX.

 

Doporučená rezervace: rezervace@dox.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 
DOX Prague, a.s