Karel Nepraš v domácím a mezinárodním kontextu

24. 9. 2012 od 18:00 do 19:30

Doprovodný program k výstavě Karel Nepraš.
Karel Nepraš patří k předním českým umělcům druhé poloviny minulého století, za hranicemi bývalého Československa je však jeho dílo dnes téměř neznámé. Co tato skutečnost znamená a jak se k ní staví umělečtí historikové a kritici různých generací? Má Neprašovo dílo šanci oslovit mladší generace doma a v zahraničí a které současné kontexty jsou nebo mohou být v této recepci důležité?
O otázkách diskutují:

Magdalena Juříková – kurátorka, historička umění a fotografka. V současné době vede sbírku galerie Zlatá husa. Dlouhodobě se zabývá studiem
a kritickým zhodnocením fenoménu české plastiky. Je autorkou fotografických monografií v edici Fototorst, věnovaných dílu Tona Stana
a Jana Ságla.

Marie Klimešová – kurátorka, historička umění a divadla, působí na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. Je autorkou četných monografií zabývajících se zejména obdobím české moderny. Velký ohlas u odborné i široké veřejnosti zaznamenala její rozsáhlá výstava českého meziválečného umění let 1945–1957 nazvaná Roky ve dnech (2010).

Dominik Lang – umělec, finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého a vedoucí (společně s Edith Jeřábkovou) ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Instalací Spící město zastupoval Českou republiku na posledním, 54. bienále v Benátkách. Je autorem desítek instalací, vystavuje samostatně i v rámci skupinových přehlídek.

Moderuje Jaroslav Anděl – umělecký ředitel Centra současného umění DOX a kurátor retrospektivní výstavy Karla Nepraše. Mimo kurátorskou činnost se dlouhodobě věnuje také teorii a dějinám fotografie. Je autorem respektovaných oborových publikací, například Česká fotografie 1840 – 1950. Příběh moderního média, kurátorských textů a výstavních publikací.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč studenti uměleckých škol / zdarma k platné vstupence

Připojte se k facebookové události!