KINOLAB DOX – Bezhlaví: Bohatství a převrat

8. 12. 2016 od 19:00

Transformace totalitního státu na ráj tržní ekonomiky.

Filmově-diskuzní večer v rámci třídílného cyklu Bezhlaví / Anti-intelektualismus dnes, který pořádá KINOLAB * a který se koná v rámci doprovodného programu k výstavě HAVEL .

Bezhlaví dnešní doby, manipulovaní strachem, ochromení státními regulacemi, usměrňovaní ve svobodném projevu. Jak daleko lze dojet na půjčeném velbloudovi? Anti-intelektualismus v ostrém kontrastu k politickému a morálnímu odkazu Václava Havla bude tématem tří filmově-diskuzních večerů platformy KINOLAB věnující se náladám české společnosti v kontextu světového dění.

Téma večera: Šlo to udělat jinak? Předání společného majetku Československé socialistické republiky do rukou demokracie? Kdo měl přístup k informacím a jak se s nimi naložilo? Do jaké míry se tato transformace odráží na situaci dnešní ekonomiky? Jaké alternativy umožňují současné technologie a jsou anonymní virtuální měny naší možnou budoucností? A co to všechno znamená pro běžného člověka?

Film: Česká Cesta (2015, 92 min, Martin Kohout, Doc Alliance Films).

Dokument popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem tohoto procesu. Ekonomická transformace se odehrála v období, které zakládalo novou českou a slovenskou státnost, byla tak na jedné straně prezentována jako klíč k přerodu totalitně řízené společnosti ve společnost demokratickou, na straně druhé jí pak veřejnost chápala jako proces nového přerozdělení majetku - od státu k lidem. Jaký základ dala tato ekonomická transformace současné společnosti?

Po filmu následuje debata s hosty moderovaná politologem Matějem Chytilem.

Hosty večera budou:

Jaroslav Spurný
(redaktor časopisu Respekt, chartista)
Jan Průša
(spoluautor knihy Korupce - Ekonomie vs. mýty)
Josef Tětek
(zakladatel Ludwig von Mises Institutu, ekonomie, kryptoměny)
Martin Kratochvíl
(zakladatel Bontonu)

Vstupné na promítání je dobrovolné. Doporučujeme rezervaci místa na rezervace@dox.cz.

Přihlaste se na Facebook event
Program celého cyklu BEZHLAVÍ:

17. 11. | 19:00
KINOLAB DOX – Bezhlaví: Manipulace strachem
Strach jako prostředek k ovládání současné společnosti

08. 12. | 19:00
KINOLAB DOX – Bezhlaví: Bohatství a převrat
Transformace totalitního státu na ráj tržní ekonomiky

12. 01. | 19:00
KINOLAB DOX – Bezhlaví: Nová bílá Evropa
Etika a posuny hranic lidských práv

* KINOLAB je decentralizovaná filmově-diskuzní platforma zaměřená na současná socio-politická témata, která formou filmu a následné diskuze s odborníky podněcuje publikum k aktivnímu kritickému myšlení a vymezuje se proti apatii společnosti. Vstup je dobrovolný a přístupný všem.

KINOLAB DOX dramaturgii tvoří Barbora Johansson Pivoňková, Anabela Žigová, Tomáš Roček, Michal Gladiš a produkci zajišťuje Alena Bartková.

PŘÍSPĚVEK - veřejnost má možnost se do programu zapojit krátkým tematickým příspěvkem, který je vybrán z předem zaslaných návrhů. Zapojte se k nadcházejícím tématům a pošlete nám svůj návrh v jakékoli formě (max. do 2 minut) na email info@kinolab.cz.
DOX Prague, a.s