Kreativitou za multikulturní společnost

15. 3. 2013 od 09:30 do 13:30

Tematický worskhop pro pedagogy základních a středních škol k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs)

 

Nárůst násilí, nenávisti, xenofobie a rasismu je palčivým problémem české společnosti, který se významně dotýká nejmladších generací. Výchova k otevřené a multikulturní společnosti, ve které za vzájemného respektu společně žijí a komunikují osoby různého etnického původu, věku či náboženského přesvědčení, se v rychle se rozvíjející globalizované společnosti jeví jako stále potřebnější.


Smyslem workshopu je představit téma multikulturní společnosti a vzdělávání, jež otevírá výstava Out/Inside(rs) amerického umělce Krzysztofa Wodiczka, rozvíjené pomocí technik kreativního vzdělávání. Využití kreativních a uměleckých metod v oblasti multikulturní výchovy dovoluje překračovat hranice klasické školní výuky a stereotypních představ o problémech multikulturní společnosti, s nimiž se žáci a studenti setkávají. Kreativní vzdělávání podporuje imaginaci a otevřené myšlení pedagogů i žáků, a napomáhá tak jejich vzájemné komunikaci nad nesnadnými tématy společného soužití.

 

Průběh workshopu:


9.00 – 9.30

Registrace účastníků workshopu


9.30 – 10.15

Komentovaná prohlídka výstavy Out/Inside(rs) s dramaturgem centra DOX


10.15 – 10.45 

Coffee Break s předáním výukových materiálů


10.45 – 11.30

Úvod do metod kreativního vzdělávání využívaných v  multikulturní výchově (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Poradna pro integraci, o.s.)


11.30 – 12.30

Prezentace příkladů dobré praxe


Tvoříme spolu / Marianna Sršňová (Společnost pro kreativitu ve vzdělávání) a Poradna pro integraci, o.s.

(využití výtvarných metod, práce s fotografií a komiksem)


Tvořivě o lidských právech a aktuálních tématech na českých školách /
 vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

 (využití komiksu a animovaných spotů, realizace komiksové soutěže)


Lektorské programy k výstavě Genocida Romů za 2. sv. války /
Julie Svatoňová, Muzeum romské kultury

(význam role externího lektora v multikulturní výchově, práce s putovní verzí workshopu určenou pro využití pedagogů ve školách)


Uprchlická tematika mediální perspektivou – projektový studentský den /
Amnesty International Czech Republic

(využití filmu, mediálního zpravodajství a performativních technik v prezentaci lidskoprávní tematiky)


Společná diskuze


12.30 – 13.30

Praktický workshop s výtvarníkem – osvojte si předané techniky přímo na místě se školenými výtvarníky!

Vstup zdarma.


Registrace účastníků na trubacova@dox.cz. Registrace bude dokončena potvrzujícím emailem ze strany centra DOX.


Pro další informace se prosím obracejte na kontaktní osobu programů pro veřejnost Andreu Průchovou na adrese andrea@dox.cz a telefonním čísle +420 737 804 449.


Workshop je součástí kampaně Česko mluví o vzdělávání

DOX Prague, a.s