Krize médií v ČR

16. 3. 2015 od 18:00

Závěrečná diskuze k výstavě Mody demokracie.

Organizováno ve spolupráci s iniciativou Vraťte nám stát a s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK


Spolu s dělbou moci ve státě na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní jsou svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací postředky nezbytným předpokladem demokracie. Toto poslání médií je však v poslední době v ČR ohroženo nejen rostoucí koncentrací vlastnictví médií, ale zejména stupňujícím se prorůstáním mediální, ekonomické a politické moci. Jaké jsou důsledky tohoto vývoje? Je možné mu čelit?


Diskutující:


Kateřina Kalistová, MK ČR

Pavel Šafr, Svobodné fórum

Václav Štětka, Institut komunikačních technologií a žurnalistiky FSV UK

Petr Havlík, analytik, autor projektu www.mapovani.cz

Václav Žák, Listy

Jaroslav Anděl, kurátor výstavy Mody demokracie


Moderuje: Hana Marvanová, Vraťte nám stát


Vstup: zdarma


Rezervace: rezervace@dox.cz

DOX Prague, a.s