Možnosti online aktivismu

14. 1. 2013 od 18:00 do 20:00

Nová média zásadně výrazně vstoupila do života veřejnosti a změnila zavedené formy osobní i veřejné komunikace. Přestože se setkáváme s mnohými kritickými hlasy k jejich užívání, nová média se stala výrazným nástrojem podpory větší participace občanů na správě a řešení veřejných záležitostí i prostředkem pro upozorňování a kritiku negativních fenoménů. Do jaké míry jsou nová média jako nástroj občanské společnosti efektivní a v jakých oblastech je lze využívat?
Součástí programu je projekce dokumentárního filmu Zero Silence (SWE, 2011, 57 min). Dokument zachycuje průběh tzv. arabského jara, série protestních hnutí, které odstartovaly na jaře roku 2011 v Tunisu. Jejich významnou součástí se stala online komunikace pomocí nových kanálů Facebooku a Twitteru, jež sloužily k předávání informací o aktuálním politickém i protestním dění a šířily dále ideu vzpoury proti stávajícím totalitárním diktaturám. Projekce předchází diskuzi.

Více o dokumentu: http://zerosilence.org/

O možnostech a podobách online aktivismu v České republice diskutují:

Jaroslav Valůch, grassroots mapping a crisis mapping

Michaela Rybičková, vedoucí projektu NášStát.cz

Jan Böhm, odborník na využití nových médií v nevládním sektoru

Moderuje: Marie Peřinová, Open Society Fund


Vstupné: 60Kč /40Kč studenti/senioři / zdarma k platné vstupence
Doporučená rezervace: trubacova@dox.cz
DOX Prague, a.s