Návštěva Komunitní zahrady Kuchyňka

20. 11. 2014 od 17:00

V rámci doprovodného programu k výstavě Mody demokracie navštívíme Komunitní zahradu Kuchyňka na Praze 8 a s Tomášem Uhnákem a dalšími lokálními aktivisty budeme u ohně a dobrého jídla diskutovat o sebeorganizaci a alternativní produkci a distribuci potravin.

 

Jedním z velkých témat dneška jsou potraviny a jejich problematická produkce a přerozdělování – jedna miliarda hladoví, zatímco dvě miliardy lidí je obézních. Degradujeme si půdu umělými hnojivy a postřiky až na stupeň pouště. Deset nadnárodních korporací ovládá veškerý trh s potravinami na západě. Počet chudých se celosvětově významně zvětšuje. Systém tvorby zisku je evidentně neférový a je tvořen především díky tomu, že negativní faktory jsou velkými výrobci přenášeny na své zaměstnance, dodavatele, přírodu a další generace.


Alternativy k industriálním výrobcům potravin a neeticky fungujícím řetězcům existují ve světě již desetiletí a u nás se už také rozmáhají. Nabízíme vám vhled do těchto alternativ – demokratizace zdrojů a přímou možnost dlouhodobé participace, založené na lokálním aktivismu a sebeorganizaci.

 

Během večera vás čeká promítání dokumentu Chagfood o alternativní potravinové komunitě v Británii, diskuse u ohně a hostina připravená z lokálně vypěstovaných surovin.

Hosté:


Jan Valeška, vedoucí organizace ProBIO Liga

Kateřina Pařízková, zakladatelka Brněnských KPZ modelů

Lucie Matoušková Lankašová, iniciativa KOKOZA

a členové KPZ Kuchyňka


Moderátor: Tomáš Uhnák

 

Komunitní zahrada Kuchyňka vznikla v polovině roku 2013 na svahu uprostřed Prahy 8 z iniciativy majitelů pozemku, kteří chtějí vytvořit veřejně prospěšný a esteticky hodnotný prostor, a skupiny několika místních obyvatel, kteří chtějí společně šetrně hospodařit a směřovat k potravinové suverenitě.

 

KPZ – komunitou podporované zemědělství a alternativní potravinové komunity v ČR

Cesta: Bus č. 201, 505, 511 z nádraží Holešovice do zastávky Kuchyňka a potom podle šipek a svíček (vchod do zahrady brankou z ulice Květinářská nebo druhou brankou pod hotelem Castle Residence).


Mapa:  https://sites.google.com/site/komzakuch/home

 

Vstup: zdarma


Rezervace: stern@dox.cz

DOX Prague, a.s