Perpetuum 2016

8. 11. 2016 od 09:00 do 18:00

Konference o vzdělávání bez hranic


Cílem konference je zamyslet se nad hranicemi, které určují dnešní současnou podobu vzdělávání, stejně jako představit možnosti, které se nachází za jejich překročením. 

V rámci konference proto vystoupí řečníci, kteří do oblasti vzdělávání zasahují a jejichž názor vnáší do diskuse mnoho inspirativních podnětů. Každý z nich během patnáctiminutové prezentace přednese příspěvek, týkající se zahraniční inspirace, české zkušenosti, nebo vize ve vzdělávání. Na závěr každého panelu bude prostor pro diskuzi i vaše dotazy. Praktickou částí konference jsou workshopy probíhající během odpoledního programu.

Účast na konferenci je bezplatná, stačí se předem registrovat na této stránce.

Konferenci pořádá Scio ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Nadací Depositum Bonum.

PROGRAM

9:00 - registrace, coffee break
9:15 - komentovaná prohlídka výstavy Havel
10:00 - úvodní slovo


10:00 - 12:00 - ZAHRANIČNÍ INSPIRACE

Bob Kartous
Šimon Pánek
Tania le Moigne
Ondřej Liška
Markéta Šetinová
+diskuze

12:00 - 13:00 - oběd

13:00 - 14:30 - WORKSHOPY

Program „Ruka hlavu mění“
Program „Umění v kapse“
ScioŠkoly: svobodné vzdělávání
Edunomád

14:30 - 15:00 - coffee break

15:00 - 16:30 - ČESKÁ ZKUŠENOST

Jiří Raiterman
Tomáš Hruda
Eva Sanigová
Miloš Říha
+diskuze

16:30 - 18:00 - VIZE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Mikuláš Bek
Radek Špicar
Václav Kubata
Ondřej Šteffl
+diskuze

DOX Prague, a.s