Podoby umělecké angažovanosti v současném českém umění

19. 11. 2012 od 18:00 do 19:00

Diskuzní panel k výstavě Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru.

Politicky angažovaného umění bylo a stále je v kontextu značně apolitického prostředí české výtvarné scény vnímáno jako přinejmenším problematické. Nedůvěra v tuto výtvarnou kategorii má své kořeny nejen v totalitní historii země, ale také v silné konceptuální tradici, která je s českým výtvarným kontextem úzce spjata. Zatímco pro mezinárodní umělecký diskurz devadesátých let bylo zpracování politicky zabarvené tematiky příznačné, uzavřenost místní scény a probíhající společensko-politická transformace umožnila navázat na tuto linii pouze částečně.

Mnohdy prvoplánové vyznění děl hrstky angažovaných umělců a uměleckých skupin, jež v průběhu devadesátých let působili na místní scéně, však nedůvěru ve schopnost umění efektivně komunikovat politicky zabarvený narativ jen dále prohloubila. Tato skepse mimo jiné vedla k hledání nových postupů a způsobů, jak uchopit, zpracovat a efektivně komunikovat politicky zabarvená témata. Jaká je současná podoba politického umění, jak ho vnímá společnost, jaká byla jeho proměna, jaké jsou jeho soudobé tendence a jaký je přístup umělců, kteří tyto tendence vytvářejí?
To jsou jen některé z otázek, které zazní v rámci připravovaného diskusního panelu Podoby umělecké angažovanosti v současném českém umění..

Diskutovat budou:

Mariana Serranová, kurátorka současného umění
Marek Meduna, umělec a člen skupiny Rafani
Pavel Zahrádka, estetik a sociolog
Ondřej Chrobák, kurátor

Moderuje Markéta Stará, kurátorka výstavy Jan Jakub Kotík: Podoby vzdoru

Diskusní panel proběhne v rámci výstavy Jana Jakuba Kotíka Podoby vzdoru. Jeho součástí bude i křest katalogu, který DOX ku příležitosti výstavy vydává.

Vstupné: 60 Kč / 40 Kč (snížené vstupné pro studenty a důchodce)

Připojte se k facebookové události!