Program k výstavě Membra Disjecta pro Johna Cage

6. 8. - 16. 8. 2012

16. 8. od 18:00 / Přednáška o ničem

Přednáška o ničem (Lecture on Nothing) napsaná v roce 1949 a poprvé publikovaná v Incontri musicali 1959 je hudebně strukturovaný text, ve kterém Cage osvětluje svoji tehdejší kompoziční metodu založenou na rytmické struktuře. Text je určen pro hlasité předčítání a graficky je strukturován do „taktů“ sestavených do „segmentů“ a ty do velkých „oddílů“. Mikro-
i makroforma je určena numerickou strukturou 7,  6, 14, 14, 7, což se promítá do členění jednotlivých segmentů a do tematických kontrastů mezi oddíly. Na některých místech je forma vyplněna prostým opakováním, jinde i tichem, které umožňuje vnímat zvuky  okolí.

Jaromír Typlt - český spisovatel, esejista, performer a výtvarný kurátor.
Věnuje se také autorským čtením a tvorbě radiofonických kompozic. S textem Johna Cage "Přednáška o ničem" pracuje od roku 2002 a tentokrát poprvé četl z nového českého překladu (Jaroslav Štastný, Radoslav Tejkal
a Matěj Kratochvíl), který vyšel v knize Silence (2011).

Přidejte se k události na Facebooku!
6. 8. 2012 od 18:00 / Happy New Ears: Procházka po Johnu Cageovi

Komentovaná prohlídka výstavou „Membra Disjecta: Pocta Johnu Cageovi“
s hudebním publicistou Pavlem Klusákem. "Bezúčelná procházka" expozicí Membra Disjecta by ráda rozšifrovala skrytější významy a principy artefaktů
a nabídla souvislost s dílem a myšlenkami Johna Cage. Výstavní pocta, na niž přispělo šedesát osobností (a několik zvířat a rostlin), patří k expozicím,
u nichž porozumění "neviditelným" obsahům a kontextu může zcela proměnit návštěvníkův zážitek. Součástí seance byl komentovaný poslech Cageovy skladby 4´ 33´´. Připravil, uvedl a speciální mixtape (USB klíče s sebou!) smíchal Pavel Klusák.

Přidejte se k události na Facebooku!

Změna programu vyhrazena.

Vstupné na doprovodné programy je 60Kč / 40Kč studenti uměleckých oborů / zdarma k platné vstupence, pokud není uvedeno jinak.

Doporučená rezervace: tereza@dox.cz

DOX Prague, a.s