Proti normalizaci zla ve společnosti od současnosti k minulosti a zpět k dnešku

17. 10. 2017 od 13:00 do 17:30

Doprovodný program k výstavě Rekonstrukce paměti.

Seminář pro učitele a lektory paměťového vzdělávání, pro spolupracující instituce


Paměťové vzdělávání – Výchova k hrdinství – Vzdělávací projekt Památníku ticha Bubny

 

Myšlenka Památníku ticha Bubny stojí mimo jiné na uznání skutečnosti, že Holocaust je historickým mementem, mezníkem v dějinách, jenž ovlivnil druhou polovinu 20. století v oblasti formování moderní společnosti, zejména s ohledem na potřebu najít společný kód pro eliminaci rizika opakování masového vraždění ve jménu “vyšších zájmů”, ale ve skutečnosti partikulárních, ideologických a v jádru nenávistných postojů.

 

Vznikající Památník ticha Bubny chce v tomto projektu spojit historickou zkušenost Holocaustu s metodou Výuky hrdinství – HIP a využít zřetelnou vazbu mezi historickými událostmi, které vedly k celosvětové tragédii Holocaustu a současností, respektive těmi jejími negativními prvky, které s sebou nesou možné riziko opakování situace.

 

Vzdělávací program Proti normalizaci zla ve společnosti – od současnosti k minulosti a zpět k dnešku je vytvořen v součinnosti s projektem prof Philipa Zimbarda nazvaným Hrdinská imaginace, jehož cílem je inspirovat a připravit “obyčejné” lidi pro roli tzv. “každodenních hrdinů” a jehož součástí jsou příklady překvapivých hrdinských činů v mezních situacích. V závěru semináře proběhnou interaktivní modelové výukové hodiny.

 

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, US Embassy v Praze a několika kulturními instituty sdruženými v síti EUNIC vznikla potřeba sdílet některé metodiky, přístupy a příklady dobré praxe formou semináře.

 

Program

13:00 – 13:30 – Fakultativní prohlídka výstavy Reconstruction of Memory


13:30 – 14:00 – Uvítání - Pavel Štingl (ředitel Památníku Šoa), Představení Vzdělávacího programu Proti normalizaci zla ve společnosti - Bob Kartous (EDUIn)


14:00 – 15:00 – Paměťové vzdělávání - příklady dobré praxe ze zahraničí

Simon Schepers - národní koordinátor Paměťového vzdělávání Belgie

dr. Matthias Heyl - ředitel odboru vzdělávání Památníku Ravensbruck


15:00 – 15:30 – Přestávka na kávu


15:30 – 17:30 – Projekt Heroické imaginace - Efekt role přihlížejícího

Marjan Verplancke - Kazerne Dossin, Mechelen

Milan Tomeš - Památník ticha Bubny


Seminář se koná v Centru současného umění DOX a je se zahraniční účastí – bude tlumočeno.

Více informací o projektu:

Helena Kovaříková

777 565 218

 

Rezervace:

Jiří Raiterman

jiri@dox.cz

295 568 104

Ve spolupráci s: 

DOX Prague, a.s