RESPONSIVE BODY

12. 11. - 14. 11. 2015

RESPONSIVE BODY je taneční workshop, který se koná u příležitosti výstavy Skvělý nový svět pod vedením tanečníků, choreografů a pedagogů Kennetha Flaka (Norsko) a Külli Roosna (Estonsko). Workshop bude zaměřen na prozkoumání možnosti přenosu sdělení mezi výtvarným uměním a tancem, principu spolupráce, improvizace a vzájemné inspirace v tělesném projevu a vytváření specifického pohybového slovníku.  


Kenneth Flak je absolventem divadelní režie na Oslo National Academy of the Arts, filozofie na University of Oslo, pantomimy a moderního scénického tance na Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten a historie a teorie tance na University of Dance and Circus ve Stockholmu. Od roku 2008 spolupracuje Flak v uměleckém duu s tanečnicí Külli Roosna. Od roku 1993 kontinuálně působí jako tanečník a choreograf v různých uměleckých uskupeních, a to v Norsku i v zahraničí. Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti v různých institucích.


K tématům, kterým se Kenneth Flak společně se svou uměleckou partnerkou Külli Roosna ve své práci intenzivně věnují, patří například současná internetová kultura a totalitní režimy. Ve svých projektech zkoumají možnosti a limity tančícího těla v konstantním dialogu s digitálními technologiemi a diskursy, které jejich působení posilují nebo jsou s nimi v protikladu.

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce.


Účastnický poplatek: 500 Kč


Přihlášky zasílejte na email: marek@dox.cz. Pokud máte profesionální CV a ukázky své práce (úryvek z představení, improvizace...) přiložte je k emailu.

Iniciativa „Rozšíření projektu Skvělý nový svět o disciplinu pohybového antropologického divadla“ byla podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


Ve spolupráci:
DOX Prague, a.s