Rozhoduje každý - open space diskuse o participativních rozpočtech

3. 12. 2012 od 18:00 do 19:30

Druhý ze série doprovodných programů k výstavě Kartografie naděje: Příběhy sociální změny navazuje na tematiku prvního večera věnovaného alternativní ekonomice a možnostem lokální samostatnosti. Večer představuje projekt participativního rozpočtu - další z nástrojů posílení politické samostatnosti skupin i jednotlivců uvnitř ekonomických změn dneška.

Participativní rozpočet je účinným systémem správy místních financí obcí a měst, který nabízí prostor pro vyjádření přání a potřeb svých obyvatel. Je efektivním nástrojem přímé demokracie, která zvyšuje zájem občanů na správě veřejných financí a dává váhu hlasu a názoru jednotlivce. Nachází uplatnění v nejrůznějších oblastech finanční správy od sociálního zabezpečení, daňové politiky až po oblast kultury a tvorby kulturního rozpočtu.
Formát open space , jímž je diskuze vedena, umožňuje snadné zapojení každého z účastníků debaty. Roli facilitátorů zastanou Petr Vittek , zástupce bratislavské organizace Utopia, kde projekt participativního projektu již běží,
a Tomáš Tožička , expert z oblasti rozvojové problematiky.  Jaké jsou možnosti aplikace participativního rozpočtu v ČR? Jaké jsou dosavadní zkušenosti ze Slovenska, ale i dalších evropských zemí a zemí Latinské Ameriky?

Vstupné: 60 Kč / 40 Kč snížené vstupné (studenti, důchodci), zdarma k platné vstupence.
Rezervace na trubacova@dox.cz
DOX Prague, a.s