THIS PLACE – MY PLACE

16. 2. - 20. 2. 2015

V rámci doprovodného programu k výstavě This Place pořádá centrum DOX ve spolupráci s Institutem komunikačních studií Fakulty sociálních věd UK fotografický workshop vedený mezinárodním kolektivem PanAut, jehož členové působí v Iráku, Itálii, Německu, Česku a Izraeli. 


Během týdenního workshopu budou účastníci seznámeni s aktuálními přístupy k vizuální naraci ve fotografii formou přednášek, projekcí a prostřednictvím společné diskuse. Netradičně vedený workshop vyvrcholí společnou výstavou instalovanou přímo v centru DOX.

 

Cílem workshopu je vytvořit prostředí, ve kterém neplatí zavedené obrazové stereotypy, ale naopak prostředí otevřené experimentům s tradičními fotografickými žánry či s médiem samotným. Stejně tak je dovoleno kombinovat a remixovat nejrůznější vizuální materiály – od archivních přes vědecké po fyzické stopy konkrétních míst – které mohou příběh obohatit o další vrstvy, chutě a vůně. Výsledkem by pak měly být ucelené fotografické soubory, které diváka budou inspirovat k dialogu spíš než k pasivní konzumaci.

TÉMA WORKSHOPU:


Jaká může být povaha vztahu člověka a (jeho) místa? 

 

ZADÁNÍ:


Lidé si vytváří vztah k místům. Přetváříme svět kolem sebe, avšak ne vždy si uvědomujeme, jak místa, ve kterých žijeme (či nežijeme), zpětně ovlivňují naši osobnost. Lokalita, prostředí, ulice, čtvrť, podchod, dům, dálnice, most, park, lavička, město...  Na naší identitě se významně podílí naše každodenní okolí. A tento vztah je jedinečný a nepřenositelný.

 

Každý účastník workshopu si zvolí místo, které chce zkoumat. Pro nastavení úhlu pohledu je potřeba zaměřit se na vztah zvoleného místa a člověka/lidí, kteří s ním přicházejí do kontaktu. Nekonečná variabilita vztahů, míst a jedinců dává prostor vaší fantazii při výběru konkrétního tématu.


Předběžný rozvrh workshopu

PODMÍNKY:


Kapacita workshopu je 12 osob a je otevřen pro zájemce z řad široké fotografické veřejnosti, které doplní studenti mediálních oborů FSV UK.


Pracovním jazykem workshopu je angličtina.


Workshop bude probíhat od pondělí do pátku od 9h do 18h v prostorách centra DOX a v prostorách FSV UK na Smetanově nábřeží.


!Vybraní účastníci musí začít pracovat na souboru ještě před začátkem workshopu, během kterého účastníci své téma rozvíjí, konkretizují a sestavují finální výstavní soubor.!


Deadline pro přihlášky je 25. 1. 2015!

 

Pro přihlášení do workshopu je nutné zaslat:


anotaci zvoleného fotografovaného tématu na základě zadání (100-300 slov) v angličtině + ideálně i fotografii z daného místa


ukázku předešlých fotografických prací autora (jpeg, pdf, portofolio, web)


Přihlášky zasílejte na email: mail@panaut.org


Kontaktní osoba je: Kateřina Písačková, tel. 731 539 575


www.panaut.org


Účast na workshopu je zdarma.

 

LEKTOŘI:

 

Stefano Carini *1985, Torino, Itálie – v současnosti fotoeditor první irácké fotografické agentury “Metrography”, dříve fotoeditor holandské kolektivní agentury NOOR images, spolupracovník World Press Photo 2014, profesionální fotograf http://panaut.org/stefano-carini

 

Dario Bosio *1988, Bordighera, Itálie – fotograf, editor elektronického magazínu ABOUT photography, koordinátor doprovodných programů 10b Gallery v Římě, dříve asistent fotografa Francesco Zizola http://panaut.org/dario-bosio

 

Filippo Menichetti *1987, Florencie, Itálie – fotograf věnující se volné fotografické tvorbě, převážně s velkoformátovým přístrojem http://panaut.org/filippo-menichetti

 

Kateřina Písačková  *1988, Praha, Česká republika – koordinátorka studentských projektů na Institutu komunikačních studií, Fakulty sociálních věd, studentka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

Akci podpořila Italská ambasáda a Italský kulturní institut v Praze a Fakulta sociálních věd v Praze.

DOX Prague, a.s