Umělci a demokracie

15. 11. 2014 od 15:00

Zahajovací diskuze k výstavě Mody demokracie o inspirujících a varovných příbězích demokracie za účasti vystavujících umělců a kurátorů ze 4 kontinentů.


Masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských režimů v Evropě i jinde ve světě. Zažíváme v posledních letech ústup demokracie? Dochází po dlouhodobém šíření demokracie k opačnému vývoji? Otázka je výzvou k diskuzi o stavu a dalším vývoji demokracie. Výstava Mody demokracie představuje inspirativní i varovné příběhy demokracie z Evropy, z Ameriky i Asie. Ukáže tak, jak lokální demokratickou praxi dnes formují globální trendy a naopak, čímž přispěje i k současné diskusi o pojmu nadnárodní a transnárodní demokracie. Výstava zahrnuje jednotlivá umělecká díla i celé soubory prací různých autorů z pěti světadílů.


Hosté: Paolo Cirio, Hannes Egger, Thiago Gonçalves, Tomáš Petermann, Daniel Latorre, Haimo Perkmann, Ebadur Rahman


Moderuje: kurátor výstavy Jaroslav Anděl

Diskuze bude probíhat v angličtině.


Vstup: zdarma


Rezervace: stern@dox.cz

DOX Prague, a.s