Výchova k odlišnosti

7. 6. 2013 od 09:30 do 13:30

Vzdělávací workshop pro pedagogy ZŠ a SŠ k výstavě Postiženi normalitou

 

Dopolední workshop určený pedagogům ZŠ a SŠ navazuje na úspěšný pedagogický workshop organizovaný centrem DOX k výstavě Krzysztof Wodiczko: Out/Inside(rs) věnovaný tématu využití kreativních / uměleckých metodických prvků v multikulturní výchově. Zájem a pozitivní zpětná vazba k průběhu workshopu rozhodly o uspořádání dalšího pedagogického programu, tentokrát směřovaného k hlavnímu tématu aktuální výstavy Postiženi normalitou, jímž je život s handicapem a otázka hranice normality a odlišnosti v moderní společnosti.


České školství dlouhodobě selhává v naplňování cílů inkluzivního vzdělávání. Jak dokazuje zpráva komise Evropské unie „Vzdělávání a zdravotní postižení / zvláštní potřeby – politiky a postupy v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti pro studenty se zdravotním postižením a se zvláštními vzdělávacími potřebami v EU“ z druhé poloviny roku 2012, jednu z klíčových rolí ve změně nastavené situace směrem k proaktivní inkluzivní politice sehrávají pedagogové. Ti však mnohdy nemají s handicapem přímou zkušenost, chybí jim dostatečná orientace v tématu či příležitost a podpora k dalšímu vzdělávání. Co může do škol přinést setkání s handicapem a odlišností? Jak o handicapu společně s žáky a studenty mluvit a jak jej prezentovat? Jakým způsobem lze vyvracet stereotypní představy o životě handicapovaných osob a může pomoci téma jinakosti zprostředkovat právě umění?


Workshop nabízí komponovaný dopolední program, během nějž se účastníci seznámí s úspěšnými projekty inkluzivního vzdělávání na pražských i mimopražských školách. Na základě odborného komentáře zájemci projdou klíčovými díly výstavy Postiženi normalitou a společně shlédnou zcela nový dokumentární film Století jedle: Společnost v zrcadle soucítění – vztah k „bezmocným“ jako obraz doby (CZ, 52 min) režiséra Tomáše Škrdlanta, jemuž v rámci závěrečné diskuze budou moci položit vlastní dotazy.

Program: 


9.00 – 9.30 

Registrace účastníků workshopu


9.30 – 10.15 

Komentovaná prohlídka výstavy Postiženi normalitou


10.30 – 11.50 

Prezentace příkladů dobré praxe inkluzivních projektů s diskuzí


a/ Adam Gajdoš / Rytmus o. s., Škola pro všechny


Diskuze o realizaci ideálu inkluzivního školství zpravidla naráží na nedostatek solidních poznatků o nákladech spojených s takovou změnou. Bylo by vzdělávání všech dětí – bez ohledu na míru jejich nadání či znevýhodnění – v jedné škole finančně náročnější, nebo naopak levnější? Jestli by to bylo dražší, tak o kolik? A kolik by nový systém potřeboval speciálních pedagogů a asistentů? Nový projekt občanského sdružení Rytmus s názvem Škola pro všechny to spočítá.


http://www.rytmus.org/download/zprava.pdf


b/ Ludmila Mašková / ředitelka MŠ Duha, Praha 5, Inkluzivní mateřské školy

– za podpory ADRA o. s.


Prezentace fungování inkluzivního vzdělávání v mateřských školách s porovnáním situace v zahraničí


c/ Vladimír Foist / ředitel ZŠ Poběžovice, Fungování inkluzivní základní školy


Prezentace inkluzivního vzdělávání na základním stupni vzdělávání


d/ Tomáš Habart / Člověk v tísni a ČOSIV, Podpora pedagogů a síťování škol pro společné vzdělávání žáků


Podpora pedagogů je jedním z klíčových předpokladů pro úspěšné vzdělávání všech dětí. Program Varianty společnosti Člověk v tísni již více než deset let nabízí pedagogům metodické materiály k práci s diverzitou. Aktuální ukázkou je projekt Respekt nebolí - www.respektneboli.eu, v němž se s „normalitou“ a „odlišností“ pracuje např. v lekcích vystavěných na krátkých filmech, vytvořených ve spolupráci s o. s. Inventura. V příspěvku bude prezentován také projekt Síť inkluzivních škol, v rámci něhož Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání vytváří platformu sjednocující pro-inkluzivně nastavené školy z různých částí ČR.


12.00 – 13.00 

Projekce dokumentu Století jedle


13.00 – 13.30 

Diskuze s režisérem dokumentu Století jedle Tomášem Škrdlantem  

 

Účastníci workshopu obdrží certifikát centra DOX o účasti na pedagogickém workshopu. Workshop je součástí kampaně Česko mluví o vzdělávání.Vstupné: 60 Kč.

Rezervace nutná na adrese: trubacova@dox.cz


V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu Andreu Průchovou na telefonním čísle +420 737 804 449.


 

Workshop se koná jako součást celorepublikového vzdělávacího projektu Zažít vzdělávání jinak.