Výroba nových umělců – panelová diskuze

22. 10. 2014 od 18:00

Panelová diskuze probíhá jako doprovodný program k výstavě STARTPOINT: Prize for Emerging Artists.


Otázka uměleckého vzdělávání může být pojata buď jako vysoce individuální předávání uměleckého citu a geniality z jedné generace na další, nebo naopak jako neoliberálně pojatá instruktáž s kvalitně popsanými vstupy, výstupy i procedurami. Kde mezi těmi extrémy leží ideální současný způsob výuky? Jak tradice uměleckých škol pomáhá či brání inovaci? A do jaké míry může a má umělecká škola myslet i na následnou kariéru svého absolventa? Jak toto rozpětí může zachytit výstava diplomantů evropských akademií?

Účastníci:


Aleksandra Vajd (VŠUP Praha) / Leoš Válka (DOX) / Pavel Vančát (StartPoint) / Tomáš Vaněk (AVU Praha) / Martijn Verhooven (KABK Den Haag) / Jan Zálešák (FaVU VUT Brno)


16.30h | komentovaná prohlídka výstavy StartPoint s kurátorem Pavlem Vančátem


Debatu pořádá DOX ve spolupráci s cenou StartPoint, jejíž výstava trvá v DOXu do 27. 10.


Diskuse bude probíhat v anglickém jazyce.


Vstup: zdarma


Rezervace: stern@dox.cz