Výzkum užitečný, výzkum nebezpečný

11. 2. 2013 od 18:00 do 20:00

Nakolik má a může společnost mluvit do toho, co se děje ve vědě?


Doprovodný program k výstavě Kartografie naděje: Příběhy sociální změny

 

Moderovaná diskuze o přínosu, významu, rizicích a hranicích vědeckého výzkumu a jeho vztahu ke společnosti následovaná projekcí chorvatského dokumentu Blockada (HR, 2012, 93 min) věnovaného celostátní stávce univerzitních a vědeckých center.

Moderní věda významně přetváří svět, ve kterém žijeme. Nové technologie přinášejí rozvoj, zrychlení a proměnu celosvětové komunikace. Pokroky v medicíně slibují neustálé zlepšování kvality a prodloužení délky lidského života. Ekonomické modely mají řídit a předpovídat vývoj společnosti, významně spoluurčují její priority a hodnoty.

Každá mince má však dvě strany, a nejinak je tomu také v případě vědy.

Nové formy komunikace mohou výrazně zvyšovat propast mezi těmi, kdo jsou zapojeni a kdo stojí mimo informační toky a rozhodovací procesy. Medicínský pokrok vstupuje často do oblastí, pro které si teprve za běhu a zpětně vytváříme etické kategorie a měřítka. Výzkum a vývoj v oblasti chemie a energetiky může nacházet své další uplatnění ve vývoji armádních technologií a zbraní.   

Věda uskutečňuje specifické vize budoucnosti. Jaké tyto vize ale jsou? A kdo o nich rozhoduje? Má veřejnost mluvit do vědy a podílet se na jejím směřování? A jaké jsou v tomto její možnosti? Měli by nás vědci pouze informovat prostřednictvím popularizačních aktivit o tom, co dělají, nebo bychom měli vést dialog o prioritách, hodnotách a limitech výzkumu? Má svoboda bádání nějaké meze?

Přijďte mluvit o vědě a do vědy!

 

Diskutují:

Tereza Stöckelová, socioložka vědy, Sociologický ústavu AV ČR, Katedra obecné antropologie FHS UK, členka expertní skupiny European Science Foundation „Future of Science in Society“, autorka knihy Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti (SLON, 2012)

Lukáš Soukup, zakladatel Science Café, projektu neformálních diskuzních večerů s vědci napříč obory

Květoslava Stejskalová, manažerka Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, popularizátorka vědy a spolupracovnice Týdne vědy a techniky AV ČR

Michal Pěchouček, profesor kybernetiky FEL ČVUT, vedoucí výzkumné skupiny Centra agentních technologií

Moderuje:

Michal Tošner, teoretik vědy a technologií, antropolog, Katedra sociálních věd Univerzity Pardubice

Program vzniká za podpory asociace ekologických organizací Zelený kruh 


Dokument Blockada (HR, 2012, 93 min) je ojedinělým pohledem dovnitř fungování nejmasivnější, nejdelší a politicky nejdůraznější stávky v Chorvatsku od roku 1971, která odstartovala v dubnu 2009 na fakultách humanitních a sociálních věd v Záhřebu. Bitva proti komercializaci vzdělávání a zablokování vyučovacích prostor trvaly po 34 dní. Protest se postupně rozšířil do více než 20 dalších fakult napříč zemí, kde se studenti postupně stali důležitými politickými hráči. Dokument sleduje všechny fáze stávky: od počátečních příprav, po první známky vyčerpání, osobní střetnutí, diskuze do pozdních nocí až po prvotní podporu členů fakulty a postupnou změnu jejich chování. 

Dokument byl v ČR uveden poprvé v letošním roce v rámci MFFDF Ji.hlava. 

Režie: Igor Bezinović
Vstup: 60/40 Kč
Rezervace: trubacova@dox.cz
http://www.facebook.com/cenaneuron
DOX Prague, a.s