První linie v DOXu vypráví o válce, která nikdy neskončila

12. 6. 2014

Je to sto let, co se zásadně proměnil obraz novověku. Naděje o nadcházející epoše humanity a vědeckotechnického zázraku brzy vystřídala první světová válka. Její dosavadní reflexi teď prostřednictvím site-specific instalace a deníkových záznamů otevírá Centrum současného umění Dox.


Celý článek k dispozici na webu Aktuálně.cz.

DOX Prague, a.s