Kde domov můj?

11. 10. 2013 - 20. 1. 2014

Foto © Jan Slavík

DOX Prague, a.s