MEMBRA DISJECTA PRO JOHNA CAGE: Chceme říct něco o Johnovi

25. 5. - 20. 8. 2012
DOX Prague, a.s