Jiří Hůla: Průsečíky

20. 2. 2014 od 18:00

Beseda z pravidelného cyklu V šest v archivu (2) v prostorách Archivu výtvarného umění.Tématem večera budou fotografie z cest (Brazílie, Egypt, Indie, Keňa, Mexiko, Peru) a umělecká díla, která se s těmito snímky – skladbou, rytmem, barevností, tvarovou podobností apod. – setkávají. Stejně tak obrazy, kresby, grafiky a sochy českých umělců (Václava Boštíka, Tomáše Císařovského, Ladislava Daňka, Čestmíra Kafky, Ivana Kafky, Aleny Kučerové, Karla Nepraše, Aleše Veselého, Veroniky Zapletalové ad.), které vznikaly nezávisle na fotografovaných předmětech, stavbách, místech či událostech, nejsou jimi inspirované a přitom mají něco společného. To, co vypadá jako formální shoda, může mít mnohem hlubší kořeny.


Vstup: zdarma

DOX Prague, a.s