Mongolsko 1957 – 1958 prizmatem Lumíra Jisla: Fotografie a poznámky z cest

15. 5. 2014 od 18:00

Beseda z cyklu V šest v Archivu (4) v prostorách Archivu výtvarného umění.


Přední československý badatel v oblasti mongolské archeologie, znalec mongolského, tibetského a japonského umění PhDr. Lumír Jisl, CSc. (18. duben 1921 – 22. listopad 1969) strávil v letech 1957 a 1958 více než půlrok cestováním po Mongolsku a Číně. Pouze malá část jeho barevných a černobílých fotografií z Mongolska byla publikována. Jeho poznámky z cest, jakož i fotografie z Číny nebyly publikovány nikdy.


Přednášku povede doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. z Ústavu religionistiky FF MU.


Vstup: zdarma

DOX Prague, a.s