O centru DOX

Motto:

V době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění znejistit třeba jen na chvíli naše obvyklé způsoby vnímání může být jeho největším přínosem.
Poslání:

Vytvořit prostředí pro zkoumání, prezentaci a diskuzi o zásadních společenských tématech, kde vizuální umění, literatura, performing arts a další disciplíny umožňují kritický přístup k tzv. realitě dnešního světa.

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice.

Jméno DOX je odvozené z řeckého slova doxa, které mimo jiné znamená způsob chápání věcí, názor, přesvědčení. Programové zaměření DOXu se od výstavních institucí podobného formátu (spojení „kunsthalle“ s multifunkčním kulturním centrem) odlišuje především uměleckými projekty, jejich součástí je kritická reflexe aktuálních společenských témat a otázek, která zahrnuje přesah do dalších „mimouměleckých“ oblastí a disciplín jako psychologie, filozofie, historie, sociologie, politologie, atd.

Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Budova Centra DOX je ukázkou špičkové současné světové architektury. Mezinárodně uznávaný projekt přestavby staré továrny na multifunkční prostor je dílem architekta Ivana Kroupy. V roce 2008 byl DOX nominován na prestižní cenu Mies van der Rohe Prize a prestižní publikace The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture ho řadí mezi nejzajímavější světové architektonické projekty posledních deseti let. Výstavní plochu více než 3000 m2 doplňuje kavárna, knihkupectví a designový obchod.


Centrum DOX je vnímáno jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů a tendencí. Díky nezávislosti na státních institucích a programu založenému na mezinárodní spolupráci se otevření centra stalo zásadním průkopnickým počinem na české kulturní scéně.
Centrum DOX se v posledních letech rozšířilo o nové prostory, což umožnilo i přesah dramaturgie do dalších uměleckých oblastí a provázání výstavního programu s literaturou a scénickým uměním.

V roce 2016 se na střeše Centra DOX objevila unikátní architektonická intervence – 42 m dlouhá a 10 m široká ocelovo-dřevěná vzducholoď Gulliver inspirovaná elegantními tvary vzducholodí z počátku 20. století. Jejími autory jsou architekt Martin Rajniš a zakladatel a ředitel DOXu Leoš Válka. Vzducholoď Gulliver se stala místem pro setkávání současného umění a literatury.
V roce 2018 se pak DOX rozšířil o technicky špičkově vybavený multifunkční sál DOX+, který vznikl podle návrhu architektonického studia Petr Hájek Architekti. Slouží především scénickým uměním – divadlu, tanci, hudbě, filmu či performance. Také sál DOX+ byl v roce 2018 nominován na evropskou architektonickou cenu Mies van der Rohe.
Cíle:

Vytvořit prostředí, jež umožňuje střetávání, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných pohledů


Rozvíjet kritickou reflexi a diskuzi o aktuálních společenských tématech a otázkách a podporovat a představovat umělecké projekty a programy založené na jejich zkoumání (tzv. research-based art).


Rozvíjet výměnu a přesahy mezi uměleckými odvětvími – od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či novým médiím a podporovat přesahy do dalších disciplín jako literatura, performance, pohybové divadlo, film aj.


Poskytovat platformu pro dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou.

DOX Prague, a.s