Hotel Chelsea v centru DOX

3. 12. 2009
Hotel Chelsea v centru DOX

Dva mimořádné projekty věnované legendárnímu hotelu Chelsea v New Yorku spjatému s uměleckou bohémou dvacátého století, jsou nyní k vidění v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích.

Chelsea Hotel: Přízraky bohémy
Zastoupení umělci: Harry Smith, Andy Warhol, Robert Mapplethorpe, Jonas Mekas, Michel Auder.
Slovo bohéma označuje nejen určitou socioekonomickou skupinu lidí a jejich životní styl, ale také jisté teritorium a jeho moderní mýtus. Málokteré místo odpovídá tomuto popisu ve druhé polovině 20. století jako Chelsea Hotel v New Yorku. Žilo zde mnoho významných malířů, filmařů, spisovatelů, skladatelů, hudebníků, tanečníků a herců a vznikla tu řada zásadních děl. Výstava neusiluje o přehlednou uměleckou historii hotelu Chelsea a jeho bohémy, ale soustřeďuje se na tři klíčové autory spjaté s tímto legendárním místem – na Harryho Smithe, Andy Warhola a Roberta Mapplethorpa. 
Přestože Harry Smith je nejširší veřejnosti dosud málo znám, zjevuje se dnes svou mnohostrannou činností filmaře, malíře, muzikologa, antropologa a sběratele jako klíčová postava, jež překlenuje rozmanité proudy a odvětví modernismu a spojuje jeho rané tradice s jeho pozdním stádiem. Andy Warhol, jenž je dnes považován za nejúspěšnějšího umělce a augura dnešního mediálního věku, je na výstavě zastoupen svým pravděpodobně nejdůležitějším filmem Chelsea Girls. Robert Mapplethorpe, který ztělesňuje přechod z Warholovy éry do dnešního světa a s ním i transformaci bohémy v 80. letech minulého století, se představuje řadou portrétů bohémy a homoerotickými fotografiemi, jimiž se proslavil. 
Součástí expozice jsou i videa a filmy Jonase Mekase a Michela Audera, v nichž oba umělci zpracovali pro výstavu materiál ze svých archivů týkající se hotelu Chelsea.

Výstavu doprovází obrazová publikace vydaná k výstavě spolu se sérií promítání, přednášek a čtení. Publikace mimo jiné obsahuje texty Sherill Tippins (autorky chystané knihy o dějinách hotelu Chelsea), Victora Bockrise (autora reprezentativní biografie Andyho Warhola a dalších postav newyorské umělecké bohémy a dlouholetého rezidenta hotelu), a Jonase Mekase, jedné ze zakladatelských osobností amerického avantgardního filmu. 
Výstavu, první obsáhlejší expozici věnovanou hotelu Chelsea, připravilo Centrum současného umění DOX ve spolupráci s americkými institucemi, jež laskavě zapůjčily Warholova, Smithova a Mapplethorpova díla: The Andy Warhol Museum v Pittsburghu, Anthology Film Archives v New Yorku a Robert Mapplethorpe Foundation, Inc. V New Yorku. 
Výstavní projekt bude ke zhlédnutí od 4. prosince do 29. března příštího roku. 

Julie Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř
K nejpůsobivějším portrétům hotelu patří soubor fotografií a textů vytvořený Julií Calfee, který byl nedávno publikován v úspěšné knize s předmluvou Miloše Formana, kterým sám v hotelu dlouhodobě pobýval. (Fotografická publikace vydaná nakladatelstvím PowerHouse Books, NY bude v prodeji v centru DOX). Soubor Chelsea Hotel, pohled zevnitř je v centru DOX poprvé představen formou výstavy.
Julia Calfee žila v hotelu čtyři roky, které ji poskytly možnost spřátelit se s řadou jeho dlouhodobých obyvatel a umožnily její kameře, aby se stála téměř neviditelnou. Sama k tomu říká: „Když jsem fotografovala v Chelsea Hotelu, pobývala jsem na jednom místě či v jisté situaci celé hodiny. Čas míjel a má přítomnost jakoby se stávala méně a méně viditelnou. Někdy jako bych úplně zmizela.” Díky svému dlouhodobému pobytu a navázaným přátelstvím, jedním slovem, díky pohledu zevnitř, Julia Calfee dokázala zachytit to, co se většině jiných fotografů a filmařů nepodařilo: neopakovatelnou intimní atmosféru místa, utvářenou osobnostmi jeho obyvatel i celkovým prostředím včetně jeho archetypů, legend a přízraků. Výstava Julie Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř proběhne od 4. prosince do 15. února příštího roku.

Julia Calfee se narodila v USA, většinu svého života po studiích však strávila v Evropě. Vystudovala novinářství na New York University, studovala také dějiny umění na Sorbonně. K jejím publikacím patří Photogénèse (Joan Miró Foundation, 1995) The Mountain Spirits of Mongolia (Richard Liu Foundation, 2002) a Spirits and Ghosts: Journeys through Mongolia (PowerHouse Books, 2003). Její fotografie a fotografické eseje byly uveřejněny v předních světových časopisech a novinách, The New York Times, The New York Times Magazine, Time, Business Week, The Sunday Times of London, Paris Match, The Guardian, Elle Italia, Elle Japan, Paris Photo, Digital Photography, Corriere della Sera, foto8. Své fotografie Julia Calfee take vystavovala v muzeích a galeriích ve Francii, Velké Británii, Itálii, Belgii, Španělsku a USA.
Prezentace projektu s Julií Calfee proběhne 10.12. v 18 hodin.

Doprovodné programy k oběma výstavám přiblíží životy řady slavných osobností moderní kultury a dotknou se také otázky role a podoby umělce, otázky, co v moderní době znamená pojem bohém a bohémství. Doprovodné programy probíhají každé pondělí a čtvrtek. Více informací na www.doxprague.org.

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví USA.
Partnerem Doprovodného programu výstavy je Francouzský institut.
Fotografie pro novináře:
Na vyžádání je pro novináře k dispozici řada fotografií.
Podmínkou uveřejnění fotografií k výstavě Chelsea Hotel je uvedení kreditu
a copyrightu.
Fotografie není povoleno ořezávat a zasahovat textem do fotografií.
Uvedení na titulních stránkách je třeba projednat předem.
Fotografie lze uvést jen ve spojitosti s výstavou Chelsea Hotel pořádanou v centru DOX.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s