Entropa Davida Černého v DOXu

11. 6. 2009

Entropa Davida Černého v Doxu


„Dox je místem, kde nepředvídatelnost umění je hodnotou, jež umožňuje nečekaný přínos. Dílo Entropa a její příběh je toho ideálním příkladem,“ říká Leoš Válka, ředitel Centra současného umění DOX, kde bude plastika Davida Černého vystavena od 12. června do 4. ledna 2010.

Kontroverzně proslavené dílo, které sochař vytvořil u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v Bruselu, tak mohou konečně posoudit i čeští občané.
Po dobu vystavení v centru DOX mohou diváci přímo na místě hlasovat, zda se jim Entropa líbí či nikoliv. Své názory mohou také vyjádřit na stránkách www.tyden.cz.
Plastika, která provokujícím způsobem zobrazuje stereotypy spojované
s jednotlivými zeměmi EU, vzbudila totiž mnoho emocí a diskusí v Česku i ve světě. Pobouřila nejvíce Bulharsko, turecký záchod „představující“ tuto zemi musel být zakryt.
Publikum se může těšit na celou řadu doprovodných akci. Kupříkladu se bude diskutovat o tom, co pro nás znamená Evropa. Dalším tématem bude propagace české kultury v zahraničí. Právě v tomto směru učinil David Černý pro Českou republiku mnoho. Dle britského listu The Guardian je plastika z marketingového hlediska neskutečně úspěšná - málokterému uměleckému dílu se podaří dostat do hlavních zpráv po celé Evropě!
Černý mystifikoval dokonce i českou vládu, neboť plastiku vydával za práci 27 evropských umělců. Ve skutečnosti mu pomohli vytvořit neexistující weby fiktivních tvůrců především Krištof Kintera a Tomáš Pospiszyl. Černý se posléze omluvil a dodal: „Věděli jsme, že k odhalení pravdy dojde. Ještě předtím jsme chtěli vědět, zda se Evropa dokáže sama sobě zasmát. Na počátku ale byla otázka, co vlastně o Evropě víme.“ Plastika Entropa „paroduje společensky angažované umění, které balancuje na hraně mezi rádoby kontroverzními útoky na národní charakter a nezávadnou výzdobou oficiálních prostor,“ nechal se slyšet autor.

Kniha David Černý: Promrdané roky III, The Fucking Years III je k dostání
v Centru současného umění DOX, 29. června vyšla spolu s týdeníkem Respekt (www.respekt.cz).David Černý

Ve své tvorbě využívá David Černý groteskní nadsázky i mystifikace častěji, neboť je právem považuje za autentické prostředky (nejen) současného umění. Vzpomeňme třeba na vzrušení, které vyvolal Růžovým tankem - přemalováním vojenského tanku – památníku sovětské armádě v Praze na Smíchově, na růžovo (1991). Politicky motivovaná akce měla velký mediální dosah. Kontroverzně může být vnímán i Viselec (1996) v pražské Jilské ulici či Sv. Václav v pasáži Lucerna (1999) obrácený hlavou dolů. Shovívavěji bylo přijato 10 obřích Miminek na Žižkovském televizním vysílači (2001). Sérii bronzových modelů z českých dějin Český betlém lze vidět v automobilovém muzeu ve Wolfsburgu. K Černého pracím patří interaktivní fontána v pražské Hergetově cihelně, autobusová zastávka v Liberci nebo hlavou přístupné zadky u pražské galerie Futura. Mnoho finančně náročných a provokujících děl však zůstává nerealizováno.
A jak slavný sochař začínal? Studoval design a sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. S nezávislou scénou konce 80. let a začátku 90. let vytvářel instalace a performance, podílel se na aktivitách Bullshitfilmu. Tehdy vystavoval pod Stalinovým pomníkem a vytvořil Létající dolary pro Muzeum Andy Warhola v Medzilaborcích. Větší ohlas měla až jeho socha Kráčejícího trabanta na Staroměstském náměstí (1990). Rozbouřit veřejné mínění se pokusil i mystifikační akcí Den zabíjení
v Madridu a v Londýně v rámci festivalu Edge 92. Po výstavě ve Špálově galerii roku 1993 žil dva roky
v New Yorku (1994 - 1996). Vystavoval v galerii Ronadla Feldmana a účastnil se putovní výstavy Beyond Belief. Po návratu spolupracoval i s filmem.


Další výstavy v centru DOX:


Douglas Gordon: Krev, pot, slzy – do 27. září, obsáhlá přehlídka tvorby jednoho z nejrespektovanějších představitelů současného světového umění.

Čtrnáct S - Čtrnáct umělců prezentuje čtrnáct témat ovlivňujících lidské vztahy, rodiny, společenství
a systémy, která jsou formálně spojeny písmenem S. Výstava probíhá do 16. srpna

DOXNANO – do 9. července, projekt představuje spolupráci umělců s vědeckými týmy a pracovišti v oblasti nových materiálových technologií a zároveň mapuje české umělce zabývající se novou vizuální uměleckou disciplínou nanoARTEM a ideovými koncepty nano.

Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s