20. ročník soutěže „Cena Jindřicha Chalupeckého“ v Centru Dox

22. 10. 2009
V prostorách Centra současného umění DOX v Praze Holešovicích se během podzimu mohou návštěvníci seznámit nejen s kontroverzní Entropou Davida Černého a přehlídkou tvorby Douglase Gordona, ale také s dalšími mimořádnými expozicemi. Mohou zde však rovněž diskutovat, naslouchat a bavit se. 

 
Douglas Gordon, jedna z nejvýraznějších postav současného světového umění, ve své tvorbě používá různé prostředky a média od videa, filmu, fotografie až po textové a zvukové instalace. Gordonova reprezentativní expozice s názvem Krev, pot, slzy je v centru DOX k vidění ještě do 27. září. V rámci doprovodných programů Café DOX se bude diskutovat o jejích tématech – dobru a zlu, paměti, vztahu filmu a výtvarné tvorby – a ve dnech 13. a 14. září proběhne v kinu Ponrepo minifestival filmů vybraných Douglasem Gordonem.


V pořadí třetí výstava studentských alternativních projektů se uskuteční v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009 od 1. října do 1. listopadu. Tématem prací studentů českých architektonických škol jsou nová využití památkově chráněných průmyslových objektů.


Díla čtyřiceti současných českých tvůrců z oblastí architektury, designu a současného umění představí od 7. října do 18. listopadu výstava „Moje Evropa“. Vybraní autoři vyjádřili výtvarnými prostředky svůj osobní pohled na pojem Evropy a evropského společenství. V rámci doprovodných programů k této expozice se mohou návštěvníci těšit i na besedu s kurátorkou výstavy Evou Eisler, která se koná jako součást cyklu Český design „světový.“


Až do 4. ledna je v centru DOX k vidění kontroverzní plastika Entropa. Po dobu vystavení mohou diváci přímo na místě hlasovat, zda se jim Entropa líbí či nikoliv, nebo své názory mohou také vyjádřit na stránkách www.tyden.cz.

Jádrem podzimní sezóny v centru DOX jsou expozice k 20. výročí pádu komunismu, předkládající provokativní srovnání minulých a současných metod přesvědčování. Výstava Zítřek začíná včera (7. 10. – 23. 11.) konfrontuje minulý a současný svět pomocí dvou monumentálních videoinstalací: první představuje vojenskou přehlídku na Letenské pláni, druhou je závěrečná scéna dokumentárního filmu Český sen o fiktivním supermarketu. Instalace skupiny Pode Bal si bere na mušku prolínání komerčního a politického marketingu. 

Expozice Evidence zájmových osob.STB představuje pomocí výtvarných instalací výbušné téma přístupu k archivům komunistické Státní bezpečnosti a upozorňuje na stále aktuálnější problematiku sledování občanů. Výstava se uskuteční od poloviny listopadu do konce února příštího roku. 

Práce finalistů 20. ročníku soutěže mladých umělců, jejíž vítěz získá Cenu Jindřicha Chalupeckého - finále 09, představí výstava probíhající od 23. října do 10. ledna příštího roku. Jméno vítěze bude oznámeno 12. listopadu. 

Od počátku prosince do března příštího roku potěší centrum DOX veřejnost dvěma výstavními projekty věnovanými Hotelu Chelsea v New Yorku, který byl domovem mnoha významných umělců, spisovatelů, filmařů, herců a skladatelů. Setkávaly se tu nejen životy slavných a neznámých lidí, ale také různé sociální, ekonomické a umělecké trendy, jež ve svém úhrnu splétají fascinující příběh moderní doby. První výstava Chelsea Hotel: Přízraky bohémy sleduje na příkladu legendárních umělců a děl spjatých s hotelem, jako jsou Chelsea Girls Andyho Warhola, homoerotické fotografie Roberta Mapplethorpa a mnohostranná tvorba Harryho Smithe, osudy americké bohémy ve třech generacích. Součástí instalace budou také filmy a videa autorů: Jonas Mekas a Michel Auder.

Druhá výstava Julie Calfee: Chelsea Hotel, pohled zevnitř uvádí práce americké fotografky Julie Calfee, která zachytila neopakovatelnou atmosféru hotelu v souboru fotografií, jež jsou poprvé představeny veřejnosti formou obsáhlejší výstavy. Doprovodné programy k oběma výstavám přiblíží životy řady slavných osobností moderní kultury a dotknou se také otázky role a podoby umělce, otázky, co v moderní době znamená pojem bohém a bohémství.
20. ročník soutěže „Cena Jindřicha Chalupeckého“ v Centru Dox


Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2009 je v Centru současného umění DOX v Praze Holešovicích otevřena od 23. října 2009 do 10. ledna 2010. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno či přihlášeno 49 výtvarníků a skupin. Porota z nich vybrala pět finalistů, kterými jsou Tomáš Džadoň, umělecká dvojice Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Alena Kotzmannová a Jiří Skála. Všichni finalisté pro tuto výstavu připravili nový projekt, ve většině případů koncipovaný speciálně pro prostory Centra DOX.

Laureát pro letošní rok bude vybrán 12. listopadu 2009, kdy proběhne i slavnostní vyhlášení. To bude mít podobu divadelního představení, které pro tuto příležitost napsal a nastudoval Michal Pěchouček, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2003.
Laureát získá padesát tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a jedno sto tisíc korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu během roku 2010. 
Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu dramatika a spisovatele Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Prvním vítězem byl Vladimír Kokolia, oceněním se pyšní řada umělců, kteří dnes patří k české špičce.

Finálová pětice 
Hravé instalace Tomáše Džadoně (*1981) mísí elementy lidové architektury, socialistického modernismu a současné doby. Tyto protikladné, ovšem osobně prožité tradice spojuje do absurdních koláží. Jeho díla diváka často dezorientují.
V prostorách 4. patra centra DOX vytvořil fikci rozloženého panelákového bytu, v němž kdysi prožil dětství. Estetická stavebnice má reálné rozměry včetně detailů oken či balkonu. K instalaci patří rovněž video, které sleduje nekonečný a obousměrný tok řeky.

Dvojice Jiří Franta (*1978) a David Böhm (*1982) již několik let vytvářejí nástěnné malby. Mají cit pro monumentální výraz i talent pro jemný detail. Posouvají možnosti prezentace kresby, kterou kombinují s instalacemi nebo textem. Pro výstavu Finále 09 připravili ve 3. patře věže centra DOX nástěnnou malbu, jejíž jedna část je viditelná a druhou lze přečíst až po nasvícení speciální baterkou.

Základními uměleckými prostředky Petry Herotové (*1980) jsou kresba a video. Jejich prostřednictvím pak hledá významy osobní identity. Současné konceptuální strategie aplikuje na rodinná témata a všední život. V centru DOX najdeme její instalaci s názvem Petra Herotová, která vznikla po osobitém průzkumu autorky týkajícího se identity osoby stejného jména.

Fotografie Aleny Kotzmannové (*1974) se vyznačují elegancí, jemností a silným narativním nábojem. Jejich až malířská kvalita evokuje odkaz klasiků české fotografické školy. Jejich promyšlenou instalaci autorka používá jako samostatný výtvarný prostředek. Autorka si pro diváky Finále 09 připravila opravdové překvapení. V podobě monumentální rezavé lodě s podivnou novostavbou představuje na terase galerie svůj zcela nový koncept. Nejlépe prý její projekt vystihuje citát z díla O jiných prostorech / Myšlení vnějšku od Michela Foucaulta: „Bordely a kolonie jsou dvěma hlavními typy heterotopie. Avšak uvědomíme-li si, že loď je plujícím kusem prostoru, umístěním bez místa, které existuje samo o sobě, které je samo v sobě uzavřené a současně je vydáno napospas nekonečnu moře, a že od přístavu k přístavu, od jedné plavby ke druhé, od bordelu k bordelu jde ve svém hledání toho nejdražšího pokladu, který se skrývá někde v zahradách, stejně daleko jako kolonie, potom pochopíme, proč byla loď, a to nejen pro naši civilizaci, od 16. století až do současnosti, jak velkolepým nástrojem hospodářského rozvoje (ale o tom teď nemluvím), tak i největší pokladnicí lidské imaginace. Loď je heterotopie par excellence. V civilizaci bez lodí sny vysychají, špionáž nahrazuje dobrodružství, a policie zaujímá místo pirátů."

Jiří Skála (*1976) se nebojí pouštět na půdu uměleckých pokusů a nejistých dobrodružství. Oproti loňskému roku, kdy také patřil k finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého, se ještě více odpoutal od jazyka výtvarného umění a směřuje k experimentálním formám literatury. Ve své instalaci v 1. patře věže centra DOX kombinuje videa a literární texty a shrnuje zde své jazykové a filozoficko-umělecké experimenty z období posledního roku.

Složení odborné poroty v roce 2009:
Suzanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo, předsedkyně poroty
Ondřej Chrobák, kurátor, Galerie Středočeského kraje
Mira Keratová, kurátorka a teoretička umění, Slovenská republika
Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika
Jan Merta, umělec, Česká republika
Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko


Koordinace výstavy: Lenka Lindaurová, Dan Merta, Tomáš Pospiszyl, Irena Šorfová, Dana Tomášová. 
Grafický design: Jan Šerých.

Partneři a mediální partneři Ceny Jindřicha Chalupeckého: 
Ministerstvo kultury České republiky, Reflex, The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Taprint, Meetfactory, E15, Flash Art, artyčok.tv, Art&antiques

Zvláštní poděkování: 
Gema Art, Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum, Galerie města Blanska, tranzitdisplay Eniac digital cinema,
Jiří Staněk, Monogramista T.D., Jozef Sekula Pisa, Aleš Uherka, Cidem Hranice
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz

Kontakt – Cena Jindřicha Chalupeckého:
Lenka Lindaurová
E: lenkalindaurova@seznam.cz
M: 777 553 652
www.jchalupecky.cz 

DOX Prague, a.s