Akceptace - intervence – destrukce v centru DOX

30. 9. 2009
Akceptace - intervence – destrukce. Hranice vymezující tři okruhy přístupů k průmyslovému dědictví a zároveň tematické linie již třetí výstavy studentských alternativních projektů. Výstava s názvem AID prezentující přístup generace mladých architektů k hodnotám průmyslového dědictví v kontextu současného architektonického myšlení se uskuteční od 1. října do 1. listopadu v prostorách Centra současného umění DOX v Praze-Holešovicích.

„Název AID odkazuje nejenom k anglickému termínu pro "pomoc / podpora", kterou bezesporu průmyslové dědictví u nás v posledních letech nutně potřebuje, ale především je zkratkou tří strategií, myšlenkových postupů, které se při konverzi nejčastěji používají - akceptace, intervence, destrukce,“ vysvětluje kurátor výstavy Petr Vorlík. Spoluautor výstavy Tomáš Šenberger dodává: „Konverze je téměř vždy spojena se zásahem do původní stavební substance, ale míra zásahu vychází z podmínek konverze, charakteru a formy ochrany budovy a do značné míry i z vnitřního postoje (agresivity) tvůrce.“

Výstavu A I D v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009 uspořádalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, FA a FSV ČVUT v Praze, VŠUP Praha, FUA TU Liberec ad. Studenti těchto škol vytvořili originální návrhy konverzí celé řady objektů, které na své další využití teprve čekají či čelí definitivní zkáze. Výstava nabízí tak projekty například pro diskutovaný objekt tzv. nuselského mlýna, ledárny v Bráníku, železniční areál v Bubnech, textilku Florian Schmidt v Krnově, nádraží v Ústí nad Orlicí či sladovnu v Českém Těšíně.Výstava studentských projektů nového využití industriálních památek je zároveň vyústěním pátého mezinárodního bienále Industriální stopy 2009. „Projekty reagují na nová zadání, k nimž daly podnět aktuální diskuse o ohrožených industriálních stavbách,“ říká Benjamin Fragner, jeden z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy. „Vnímají mezní situaci zanikající průmyslové éry, kterou prožíváme, v níž se před očima z exploatovaného průmyslového objektu stává ohrožený kulturní monument. Zkoušejí, jak se vypořádat s dědictvím, kterému jsme ještě ne zcela porozuměli, kterého se zatím spíš jen s rozpaky dotýkáme. Jeho poznání, pochopení a novému zhodnocení by měly předkládané architektonické vize napomoci.“


V rámci doprovodných programů Café DOX proběhne 15. října 2009 polemická diskuse, kterou povede jeden z hlavních organizátorů bienále Industriální stopy Benjamin Fragner a kurátor výstavy Petr Vorlík. Více informací k doprovodnému programu najdete na www.doxprague.org.


Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem a Ekotechnickým museem. Konference Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry je připravována ve spolupráci s British Council. 5. bienále Industriální stopy se koná za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).
Veškeré informace o programu Bienále Industriální stopy 2009 jsou k dispozici na www.industrialnistopy.cz.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
Kontakt Bienále Industriální stopy 2009:
SMART Communication s.r.o. 
Silvie Marková & Lucie Čunderliková
T/F: +420 272 657 121
M: +420 733 538 889 / +420 604 748 699
E: office@s-m-art.com
www.industrialnistopy.cz
DOX Prague, a.s