Gilbert&George

6. 10. 2010
Gilbert & George v centru DOX

Gilbert & George: Cesty 1972 - 1992  (7. 10. 2010 – 2. 1. 2011)
Kurátor: Otto M. Urban

Uznávaná britská dvojice Gilbert & George se v Centru současného umění DOX představí české veřejnosti šesti uměleckými díly, vytvořenými v letech 1972 až 1992. Umělci, kteří prosluli počátkem sedmdesátých let specifickým druhem performance nazývaným "živé sochy", jsou dnes spojováni s fotografickými díly, která kolorují a sestavují v pravidelném rastru do větších formátů. Výstavu je možné navštívit od 7. října do 2. ledna.

Ve stejnou dobu probíhá v Galerii Rudolfinum mezinárodní přehlídka Decadence Now!, která tvorbu Gilberta & George staví do specifického kontextu.

Tvorba dvojice Gilbert & George měla velký vliv na generaci umělců osmdesátých a devadesátých let, tedy období, které pokrývá právě tato expozice. Výběr děl dobře reprezentuje všechny základní etapy v tvorbě dvojice: zpočátku chaotické dílo seskupené do asymetrických celků (The Major´s Port) dostává symetričtější formu (Human Bondage) a poté vstupuje barva (Fuck), která následně přebírá v obrazech umělecké dvojice hlavní roli. Podtitul výstavy Cesty je odvozen od největšího díla (253 x 639 cm) prezentovaného v centru DOX v horní galerii věžního prostoru určeného pro speciální projekty, jako například instalace typu site-specific nebo jiná velkoformátová výtvarná díla. Právě dílo Cesty, které je symbolem přechodu a hledání, považuje kurátor Otto 
M. Urban ve tvorbě Gilberta & George za přelomové.

Retrospektivní charakter výstavy se uzavírá rokem 1992, ze kterého pochází dílo Yell. Z let 1997 a 2005 pak pocházejí exponáty vystavené v Galerii Rudolfinum. „Dá se říci, že Rudolfinum prezentuje tvorbu dvojice Gilbert & George od 2. poloviny 90. let do současnosti, zatímco DOX představuje období předchozí. Výstava v centru DOX je sestavena tak, aby fungovala samostatně. Rudolfinum lze pak vnímat jako doplnění,“ říká o volbě vystavených děl kurátor Otto M. Urban a dodává: “Jde o skutečně prestižní a reprezentativní výběr.“

K výstavě vydává centrum DOX doprovodnou publikaci s úvodním textem Otto M. Urbana.

Gilbert & George
Britskou uměleckou dvojici Gilbert & George tvoří Gilbert Proesch, narozený roku 1943 v San Martinu v Itálii, a George Passmore, narozený roku 1942 v Plymouthu v Anglii. Seznámili se při studiu sochařství na St. Martins School of Art v Londýně v roce 1967. Od té doby jsou životními i uměleckými partnery. 
Počátky jejich tvorby jsou spjaty s uměleckým žánrem zvaným performance art (zkráceně performance). Charakteristickým rysem jejich performancí byla prezentace momentů a situací každodenního života, které nazývali živoucími sochami a dokumentovali pomocí fotografie, případně filmu a videa. Vystupovali v nich ve společenských oděvech, v nichž se objevují i ve své pozdější tvorbě. V ní Gilbert & George dále rozvinuli svou práci s fotografií tím, že zvětšeniny začali kolorovat jasnými primárními barvami a sestavovat do větších souborů v pravidelných sítích. Ve své práci často volí témata narušující společenská tabu, která čerpají z prostředí londýnského East Endu, kde Gilbert & George žijí a tvoří.
Dvojice je nositelem řady ocenění včetně prestižní britské Turner Prize (1986). Roku 2005 zastupovali Velkou Británii na Benátském bienále, roku 2007 uspořádala Tate Modern jejich retrospektivní výstavu. Tvorba dvojice Gilbert & George je zastoupena v mnoha soukromých a veřejných sbírkách na celém světě.

Doprovodné programy
Centrum současného umění DOX připravuje k výstavě sérii doprovodných programů. Akce se konají v přednáškovém sále nebo kavárně centra DOX od 18 hodin. Aktuální nabídku doprovodných programů naleznete na www.doxprague.org.

25.10. 2010 
Karel Císař: Mřížka a řád v díle Gilberta a George
Přednáška bude věnována přehodnocení umělecké a společenské role, jakou v díle Gilberta a George hraje mřížka a řád. Zaměří se přitom nejen na jejich známé fotografické obrazy ze sedmdesátých a osmdesátých let, ale i na jejich práci s kresbou, filmem a archivem.

15.11. 2010 
Jiří Valoch: Fotografie v konceptuálním umění s ohledem na ranější tvorbu Gilberta a George
Fotografie dostala v konceptuálním umění některých autorů klíčovou roli, protože byla vlastní linií, jejím dokumentem podobně jako textová formulace v těch nejradikálnějších podobách konceptů. Řada autorů začala používat fotografii jako přesnou artikulaci svého konceptu, počínaje manželi Becherovými a Edwardem Ruschou, jiní například kombinovali fotografii s textem.

2.12.2010 
Pavlína Morganová: Živá socha / Living Sculpture
Přednáška představí v širším kontextu proměny sochy v umění 20. století s důrazem na prolínání sochařství a akce a tvorbu Gilberta a George.

K výstavě jsou připraveny pravidelné nedělní komentované prohlídky. Pro školy, rodiny i zájmové skupiny je připraven speciální vzdělávací program na téma „Tabu v umění“. Více informací na www.doxprague.org.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s