Léto v centru DOX - Výstava Jana Kaplického prodloužena!

8. 7. 2010
Nejobsáhlejší přehlídka díla předního českého architekta Jana Kaplického v Centru současného umění DOX byla pro velký zájem veřejnosti prodloužena do 30. srpna. Kromě této unikátní expozice jsou ovšem v centru DOX ke spatření i další neméně zajímavé výstavy. Každé prázdninové čtvrteční odpoledne je navíc vyhrazeno dětem od 6 do 12 let.


Jan Kaplický – Vlastní cestou

Expozice mapuje život a dílo českého architekta Jana Kaplického. Koncept výstavy je pojat jako cesta časem, kdy divák má možnost sledovat na konkrétních instalacích vývoj práce Jana Kaplického i jeho nevšední životní příběh. Na ploše více než 700 m2 je vytvořen prostorový labyrint nesoucí stovky metrů grafických instalací dokumentující většinu projektů Jana Kaplického a jeho studia Future systems. Vystaveno je rovněž 60 architektonických a vývojových modelů na stolech speciálně navržených pro tuto výstavu. Součástí expozice jsou také projekce představující Kaplického přednáškovou činnost, návrhy módy a zásadní inspirační zdroje jeho tvorby. Výstava vznikla pod vedením architektky Evy Jiřičné ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, Eliškou Fuchsovou Kaplický, AI design, LN design,  a ALBA design press.


Pavel Büchler: Marná práce

Poprvé v České republice je k vidění ucelený výběr z prací Pavla Büchlera, jehož dlouholeté tvorbě a pedagogické činnosti ve Velké Británii se nedávno dostalo oficiálního uznání prostřednictvím Northern Prize, která je po Turner Prize nejvýznamnějším uměleckým oceněním v Británii. Součástí přehlídky jsou mimo jiné série fotografických “portrétů” z konce 80. let, kterými se Büchler uvedl na britskou scénu. Celé expozici dominuje několik klíčových děl, inspirovaných přímo či nepřímo odkazem Franze Kafky, z nichž dvě práce (Zámek a Seznam) tvoří hlavní konceptuální osu výstavy, která potrvá do 30. srpna.


Pohled do archivu 1 (fotografie)

Komorní výstava přibližuje veřejnosti různorodost a bohatství Archivu výtvarného umění. Vystavenými snímky chce naznačit souvislosti doby a uměleckého díla. Fotografie jako záznamové médium nahlíží do veřejných i soukromých prostorů, galerií a uměleckých ateliérů, připomíná málo známé výstavy, autory a díla, uchovává nejrozmanitější podoby výtvarného umění (architektura, užité umění, scénografie, realizace, akce, instalace apod.) jak z oficiální, tak z neoficiální scény. Expozice je ke zhlédnutí do 29. září.


Budoucnost budoucnosti

Cílem výstavy, která proběhne od 29. července do 25. října, je na různých příkladech ukázat, jak umělci z odlišných oborů, zemí a generací ukazují na rozmanitých příkladech a tématech důležité vztahy mezi minulostí a budoucností, které jsme přehlíželi a kterým dosud často nevěnujeme potřebnou pozornost – od ekologických otázek současné civilizace k otázkám informačních technologií až k fungování veřejných institucí. Jinými slovy, výstava chce ukázat, jak se v současné době rodí jiná budoucnost, která signalizuje zásadní sociální a kulturní změnu. Výstava představí různé podoby tohoto jiného porozumění, jiné budoucnosti ve stavu jejího zrodu, k čemuž patří přesvědčení, že jak minulost, tak budoucnost si žádají naší péče a že jedna se neobejde bez druhé.

 

DOX pro děti

Děti, které jsou ve městě a nemají dostatek zábavy a dětské společnosti, nemusí „na tábor“ jezdit daleko! Každý prázdninový čtvrtek odpoledne mohou děti ve věku od 6 do 12 let strávit v centru DOX. Čeká je nevšední setkání s uměleckými díly i spletitou budovou, která kdysi sloužila jako továrna. Děti budou mít možnost prozkoumat rozmanité části centra DOX, dovědět se něco o výstavách a vyzkoušet si, jaké to je být umělcem, architektem, galeristou nebo dokonce továrníkem. 
Poslední červencovou sobotu 31.7. je připraven Dětský den. Děti mohou strávit v centru DOX tvůrčí odpoledne. Zjistí, že dělat umění neznamená jenom kreslit a malovat – může se třeba psát, tančit, natáčet na video nebo stavět města.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s