Budoucnost budoucnosti

28. 7. 2010
Kde možná nahlédnete do budoucnosti? - V Centru DOX.

Budoucnost budoucnosti (29. 7. – 25. 10. 2010)

Expozice Budoucnost budoucnosti, která bude v holešovickém Centru současného umění DOX ke zhlédnutí do 25. října, se zabývá naším vztahem k budoucnosti: ukazuje, jak umělci z odlišných oborů, zemí a generací zkoumají různé podoby budoucnosti, nebo dokonce, jak si lidé představovali budoucnost v minulosti.

Budoucnost je velké téma, které člověka prostě nemůže nezajímat. Motto nové výstavy „Včera jsme o budoucnosti snili, dnes budoucnost sní o nás", naznačuje, že je to zájem obousměrný. Cítíme budoucnost jako entitu, která na nás odněkud zepředu hledí s otázkou: Člověče, jak to se mnou myslíš? Jaká mne s tebou čeká budoucnost?

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl míní, že „se nacházíme na prahu zásadní sociální a kulturní změny, která znovu nastoluje téma budoucnosti“. Dodává ale, že jde o péči o budoucnost jiného druhu než dosud, kdy hlavním zájmem obyvatel technicky vyspělých zemí byla snaha o neomezený růst a pokrok, bez ohledu na fatální škody, jež za sebou tento hon a trysk za prosperitou zanechával.

Vyjdeme-li z myšlenky, že oddělovat budoucnost od minulosti se nevyplácí a že všecko je vzájemně propojeno a provázáno, pochopíme snadněji práci umělců, které nyní DOX představuje. Společným jmenovatelem jejich různorodé tvorby je vážný i hravý zájem o podobu budoucnosti, důraz na udržitelný rozvoj a pátrání po způsobech, jak ho dosahovat a snad i dosáhnout.

Málokdo ví, že výraz „budu“ původně znamenal „bdím“, neboli „jsem duševně čilý“. Teprve později tento tvar přešel ke slovesu „být“ jako jeho budoucí čas.

A příbuzné slovo je také „budit, povzbuzovat“. Není tudíž divu, že jsou to často především umělci, kdo bdí (např. Franz Kafka sám sebe označoval jako „bdícího“), kdo má vhled, kdo budoucnost „rozpoznává, předvídá nebo jí pomáhá na svět vytvářením nových forem a konceptů (J. Anděl)“.

Vystavující umělci a jejich díla

Jochen Gerz je zastoupen internetovým projektem Antologie umění. 
Marysia Lewandowska a Neil Cummings předvádí ve filmu Museum Futures podobu muzea moderního umění v roce 2058.
Barbara Holub se představí projektem nové instituce v instalaci Společnost modré žáby, jež je vystavena vůbec poprvé.
Terreform ONE, skupina designérů a architektů z New Yorku se prezentuje modelem Brooklynu budoucnosti a množstvím překvapivých návrhů sledujících ekologii velkoměst.
Norman Klein, kulturní kritik, historik měst a médií, romanopisec a autor nových mediálních forem, přináší interaktivní multimediální román The Imaginary 20th Century.

K vidění je rovněž experimentální publikační projekt Die Planung / A Terv, zabývající se předjímáním budoucnosti ve třech číslech časopisu fiktivního budoucího data.

Prostřednictvím prací umělců z různých oborů, zemí a generací expozice ukazuje, že „minulost i budoucnost si žádají naši péči a že jedna se neobejde bez druhé..., a tím nutí diváka hledět na současnost jinýma očima“ (J. Anděl).

Ve spolupráci s Respekt Institutem a s Fórem 2000 připravilo centrum DOX v rámci výstavy na 9. října 2010 dvanáctihodinový maratón vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, reagujících na současné výzvy, nazvaný 12 hodin budoucnosti, který bude 12. října následován besedou s významnou mezinárodní osobností.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s