21. ročník „Ceny Jindřicha Chalupeckého“ v centru DOX

3. 11. 2010
V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích se od letošního listopadu až do ledna příštího roku mohou návštěvníci seznámit se třemi expozicemi věnovanými Ceně Jindřicha Chalupeckého.

Výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2010 bude možné spatřit od 4. listopadu 2010 do 17. ledna 2011. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno či přihlášeno 80 výtvarníků a skupin. Letošního laureáta vybere odborná mezinárodní porota z těchto kandidátů: Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, David Böhm a Jiří Franta, Václav Magid, Jakub Matuška, Alice Nikitinová.

Ve stejném termínu se bude konat také výstava všech dosavadních laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého – Laureáti 20 let, na které budou představeny práce dvaceti dosavadních nositelů ceny. Třetí výroční výstava s názvem Archiv Chalupecký připomene osobnost tohoto českého teoretika a výtvarného kritika. Jindřich Chalupecký by se v letošním roce dožil 100 let, od jeho smrti uplynulo v červnu 20 let.

Letošní laureát bude vybrán v průběhu výstavy a slavnostní ceremoniál spojený s předáním ceny se v centru DOX uskuteční 23. listopadu 2010. Dramaturgem večera se stejně jako v minulém roce stal umělec Michal Pěchouček, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2003. 
Laureát získá šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu během roku 2011. 

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu dramatika a spisovatele Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře, se záměrem ocenit nejtalentovanější české umělce do 35 let. Předsedkyní Společnosti Jindřicha Chalupeckého je v současné době Charlotta Kotíková, místopředsedou Tomáš Pospiszyl a výkonnou ředitelkou Lenka Lindaurová.

Finálová pětice 
Vasil Artamonov (*1980) a Alexey Klyuykov (*1983) byli vybráni pro konsistentní kvalitu jejich díla, které zahrnuje širokou škálu médií od performancí, instalací, malířství, sochařství až k sociálním projektům. Tito umělci demonstrují hlubokou znalost historie umění a reagují na impulsy z minulosti, hlavně futurismu a suprematismu. Historii umění používají jako rámec svého průzkumu a svou prací reagují na politické otázky související s vývojem demokratických systémů a kapitalistických ekonomií v bývalém sovětském bloku.

Dvojice David Böhm (*1978) a Jiří Franta (*1982) je mezi finalisty již podruhé. Jejich společná práce opět zaujala porotu díky svému dokonalému formálnímu zpracování i pro zaujetí autorů pro sociální a kulturní otázky. Společné projekty jsou inspirovány streetartem a graffiti, reagují na institucionální kontext umění. Komise přihlédla k jejich loňské „neviditelné“ prezentaci, kde bylo možné vidět dílo pouze za účasti diváka. Umělci používají kresbu a instalaci k akcentaci jevů, které zůstávají skryté našemu vnímání.

V případě Václava Magida (*1979) porota ocenila konceptuální kvality jeho práce, schopnost propojování souvislostí a referencí na vysoké intelektuální úrovni, kde s jemnou ironií podrobuje skutečnost racionální analýze a jeho soustředěný zájem o vybrané situace má i sociální přesahy. Porota také ocenila i jeho kurátorskou a teoretickou práci, která je - ať už v kontextu jeho vlastní tvorby, nebo i pro formování místní umělecké scény klíčová.

Jakub Matuška (*1981) uplatňuje ve své práci streetartový přístup v rámci monumentálního malířství. Jeho zajímavá estetika a malířské schopnosti jsou patrné v klasických obrazech na plátně, které přesně kompozičně i formálně buduje. Dosahuje jasného, silného a bohatého výrazu s popově surrealistickým vyzněním. Porotu jeho dílo zaujalo a přesvědčilo svou malířskou kvalitou a osobitou poetikou.

Alice Nikitinová (*1979) transformuje ve svých obrazech, objektech a instalacích každodenní zkušenosti. Vstup do jedné z jejích instalací působí jako bychom se dívali přes zvětšovací sklo. Vytváří abstraktní svět, který je redukovaný až k základům existence. Humorným způsobem a s použitím piktogramů jej vytváří jako protiklad záplavy pohyblivých obrazů a nepotřebných impulsů. Její přístup k malbě zaujal komisi díky soustředěnému přístupu a eliminaci nepotřebných prvků. V mnohých ohledech odkazuje na dílo Kazimira Maleviče a tím ke svému zázemí.

 

Složení odborné poroty pro rok 2010:
Susanne Altmann, nezávislá kurátorka, Německo
Elizabeth M. Grady, nezávislá kurátorka, USA
Joanna Mytkowska, ředitelka Muzea moderního umění ve Varšavě, Polsko
Mira Keratová, nezávislá kurátorka, Slovensko
Pavel Liška, rektor VŠUP, Česká republika
Martin Mainer, umělec, Česká republika
Ondřej Chrobák, kurátor Galerie středočeského kraje, Česká republika


Expozice Laureáti 20 let
Výstava dvaceti laureátů CJCH představí práce všech vítězů od roku 1990 do roku 2009. Na jejich dílech je patrné, jak se česká umělecká scéna vyvíjí a proměňuje. Katalog výstavy zase dokumentuje názory jednotlivých oceněných autorů na odkaz Chalupeckého, význam ceny i jejich vzájemné vztahy. Konfrontační ráz odpovědí je zajímavý právě v kontextu střetu jejich prací v prostoru hlavní výstavní haly centra DOX.

Vystavující umělci:
Vladimír Kokolia (1990), František Skála (1991), Michal Nesázal (1992), Martin Mainer (1993), Michal Gabriel (1994), Petr Nikl (1995), Kateřina Vincourová (1996), Jiří Příhoda (1997), Jiří Černický (1998), Lukáš Rittstein (1999), David Černý (2000), Tomáš Vaněk (2001), Markéta Othová (2002), Michal Pěchouček (2003), Ján Mančuška (2004), Kateřina Šedá (2005), Barbora Klímová (2006), Eva Koťátková (2007), Radim Labuda (2008), Jiří Skála (2009).
Kurátorka výstavy: Lenka Lindaurová

Expozice Archiv Chalupecký
Co zbude po kritikovi umění? Knihy, katalogy, články, korespondence, fotografie, slovníková hesla, bibliografický soupis i vzpomínky současníků. Jak dát podobným materiálům smysl? Jak s jejich pomocí přiblížit komplikovanou osobnost a její význam? Výstava v prostorách Archivu výtvarného umění DOX představí chronologicky seřazenou, avšak jinak neuspořádanou koláž fotografií a textů, jež přiblíží život a dílo Jindřicha Chalupeckého. Součástí výstavy bude i aktualizované heslo Chalupecký v informačním systému abART.
Autoři výstavy: Tomáš Pospiszyl a Petr Babák


Spolupořadatelé: Společnost Jindřicha Chalupeckého a Centrum současného umění DOX, Trust for Mutual Understanding, The Foundation For a Civil Society 
Partneři výstavy: Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, FDbus spol. s r.o., Benzina, s.r.o., Jinova, s.r.o., FERONA THYSSEN PLASTICS, s.r.o.
Mediální partneři výstavy: E 15, Respekt, Art & Antiques, Český rozhlas 3 Vltava, 
Art Map

Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz


Cena Jindřicha Chalupeckého
Lenka Lindaurová, výkonná ředitelka
T: +420 777 553 652
E: lenkalindaurova@cjch.cz
www.cjch.cz

DOX Prague, a.s