Artists Anonymous: Proces

24. 3. 2010
Artist Anonymous: Proces (25. 3. – 17. 5. 2010)

Proces je druhým specifickým projektem vytvořeným pro horní galerii věžní budovy centra DOX a patří tudíž k pracím, jež se v angličtině označují termínem „site-specific“. Připomíná tři největší politické procesy 50. let minulého století.

Proces používá metody takzvané apropriace, tj. přivlastnění vybraných, nejčastěji komerčních předmětů nebo obrazů a jejich přenesení do jiného kontextu, jenž má za důsledek změnu jejich významu. Zde však předmětem apropriace není reklama či jiný produkt populární kultury, ale politická propaganda, jmenovitě obálky tří publikací vydaných při příležitosti největších monstrprocesů, které pod vedením sovětských poradců uskutečnil československý komunistický režim v letech 1950 a 1952.

Nejznámějším z nich je takzvaný „proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice: Horáková a společníci“, který se konal v Praze ve dnech 31. 5. – 8. 6. 1950 a v němž byly vyneseny čtyři rozsudky smrti včetně rozsudku proti JUDr. Miladě Horákové. Po něm následoval „proces s vatikánskými agenty v Československu: Biskup Zela a společníci“, uskutečněný od 27. 11. do 2. 12. 1950. Politické procesy v Československu vyvrcholily „procesem s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“ v listopadu 1952, který byl čistkou mezi vysoce postavenými funkcionáři KSČ, z nichž jedenáct bylo popraveno.

Přestože měřítko a technika Procesu simulují žánr monumentální malby, jeho autoři se rozhodli zůstat v anonymitě. Chtějí tak připomenout anonymitu autorů původních obálek a anonymní charakter propagandy na jedné straně a problematizovat pojmy autorství a originality na straně druhé. V širším smyslu pak Proces nutí diváka k zamyšlení nad dalšími základními pojmy, jako jsou skutečnost a fikce, etika a estetika, život a umění. Proto se Proces jeví ideálním doplňkem výstavy skupiny Pode Bal Malík Urvi II, nacházející se v nižších patrech věže.
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s