Začátek roku 2011 v centru DOX

3. 1. 2011
Začátek roku 2011 v centru DOX

V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích se od ledna mohou návštěvníci seznámit se třemi zajímavými expozicemi. Ke spatření budou nejen alternativní hudební objekty a kresby Michala Cimaly, ale také společný projekt českého konceptuálního umělce Jiřího Kovandy a dánských autorek Niny Beier a Marie Lund. Dále veřejnosti představí svou monumentální instalaci španělský tvůrce Juan Garaizabal. V únoru pak centrum DOX uvede retrospektivu britského dokumentárního fotografa Martina Parra, člena prestižní agentury Magnum Photos.

 

• Michal Cimala : Posun (21. 1. – 7. 3. 2011)

• Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana (27. 1. - 28. 3. 2011)

• Juan Garaizbal: Kostel v pohybu (27. 1. - 18. 4. 2011)

• Martin Parr: Assorted Cocktail (10. 2. -16. 5. 2011)

 
Michal Cimala patří mezi výrazné postavy současné české výtvarné scény. Působí jako asistent v ateliéru
J. Róny na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2006 je členem vysočanského uskupení Trafačka. Pro Cimalovu tvorbu pohybující se na pomezí designu a volného umění je charakteristická široká škála výrazových prostředků. Zdrojem inspirace je pro něj městská poetika a industriální prostředí, ze kterého pochází. „Všechny ty zvuky a ruchy, které město vydává, chuť nebo pachuť jednotlivých čtvrtí – to mám hluboko v sobě.“ Ve svém díle propojuje prvky sochařství, průmyslových návrhů, malby, kresby a performance. Výstava v Centru současného umění DOX je výběrem z jeho alternativních hudebních objektů a cyklů kreseb.
 
 
Nina Beier a Marie Lund se s Jiřím Kovandou setkaly v Praze v roce 2006. Původem dánské umělkyně zde vystavovaly v Galerii Display. Od té doby se s Jiřím Kovandou několikrát potkaly
na mezinárodní profesionální scéně, například v Tate Modern v roce 2007, o rok později na výstavě All the Best v Gallery OneOneOne v Londýně a ve stejném roce je Jiří Kovanda vyzval k účasti na své výstavě Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama v Galerii Klatovy / Klenová. Projekt, který umělci připravují pro Centrum současného umění DOX, bude jejich prvním společným konceptem. Ve svém názorovém východisku v sobě slučuje přístupy konceptuální, minimalistické, kontextuální a nový zájem o sochu a objekt. Projekt je koncipován jako vzájemný rozhovor mezi umělci a kurátorkou Edith Jeřábkovou a řídí se jím i výběr jednotlivých prací.  
 
V nejvyšším patře věže centra DOX představí španělský konceptuální umělec Juan Garaizabal model monumentálního projektu, jehož cílem je „obnovit“ zmizelý český Betlémský kostel (Böhmische-Bethlehemskirche) v Berlíně. Tato stavba má v česko-německé historii jedinečné postavení. Chrám byl centrem české komunity, náboženských uprchlíků žijících v Berlíně, až do roku 1943, kdy byl těžce poškozen bombardováním. V roce 1963 byl stržen a místo se stalo součástí „Checkpointu Charlie“. Po dvou letech pátrání po stopách zmizelého kostela, které začalo u mozaiky odrážející půdorys kostela na chodníku Bethlehemkirchplatz, shromáždil Garaizabal početné dokumenty nalezené v Berlíně a České republice.

Cílem projektu je znovu ztvárnit kostel v jeho původní velikosti – do výšky 30 m- na autentickém místě v Berlíně. Tomu předchází prezentace projektu v Praze, v hlavním městě oblasti, ze které uprchlíci pocházeli a která byla inspirací estetického a etického obsahu původního kostela. Výstava Kostel v pohybu v Centru současného umění DOX představí kreativní proces umělcovy práce, jehož vyústěním je model s názvem "Understanding Bethlehemskirche" (Porozumění Betlémskému kostelu) o výšce 4,75 m.

 

Centrum současného umění DOX uvede retrospektivu britského dokumentárního fotografa Martina Parra, člena prestižní agentury Magnum Photos, jednoho z nejvíce respektovaných a také diskutovaných současných tvůrců, který ovlivnil celou generaci fotografů.
Výstava Assorted Cocktail ("výběrová směs") představí práce z let 1983 až 2004, jejichž součástí jsou i významné tématické cykly jako např. "Last Resort", "Small World", "Common Sense", "Think of England" a další, které jsou charakteristické Parrovým specifickým úhlem pohledu spojeným s humorem a jemnou ironií.  Martin Parr je považován za kronikáře naší doby, proslavil se zejména svými fotografiemi z 80. let, které zachycují běžný život britské střední třídy. Ve své tvorbě se kriticky věnuje tématům masové spotřeby, turistiky a komunikace, zkoumá národní charakteristiky a stále se zvyšující uniformitu dnešního globálního světa.

 

Tiskové konference:

Společná tisková konference k výstavám Michala Cimaly, Niny Beier, Marie Lund a Jiřího Kovandy i Juana Garaizabala se uskuteční 26. ledna v 11 hodin v Café DOX.

Tisková konference k výstavě Martina Parra se bude konat dne 9. února ve 14:00 v Café DOX.

 
Doprovodné programy k projektům centra DOX probíhají obvykle v pondělí a čtvrtek. Více informací na www.dox.cz
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s