Objekty a kresby Michala Cimaly v centru DOX

19. 1. 2011
Objekty a kresby Michala Cimaly v centru DOX

Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích vystavuje v termínu 21.1. až 7.3. 2011 alternativní hudební objekty a kresby Michala Cimaly.

• MICHAL CIMALA : Posun (21. 1. – 7. 3. 2011)

Michal Cimala patří mezi výrazné postavy současné české výtvarné scény. Pro jeho tvorbu, pohybující se na pomezí designu a volného umění, je charakteristická široká škála výrazových prostředků. Zdrojem inspirace se mu stala městská poetika a industriální prostředí, ze kterého pochází. „Všechny ty zvuky a ruchy, které město vydává, chuť nebo pachuť jednotlivých čtvrtí – to mám hluboko v sobě.“ Ve svém díle propojuje prvky sochařství, průmyslových návrhů, malby, kresby a performance.


Nástroje
Zájem o dynamické tvary a procesy přenáší Michal Cimala především do svých hudebních objektů. Ve své tvorbě postupně přešel od hrubé industriální estetiky k plastům a plexisklu, což mu umožnilo rozvinout netradiční způsob zpracování průmyslového odpadu. Během stipendijního pobytu na UdK v Berlíně objevil nový materiál – žluté plynovodní potrubí z plastu. Sochařské experimenty s tímto materiálem podnítily vznik konceptu experimentálních hudebních nástrojů. Objekty postupně doplnil o struny a kytarové snímače a vizuální stránku svých sochařských kreací tak rozšířil o zvukové efekty. Vznikly bizarní, plně funkční futuristické vize hudebních nástrojů, které mimo jiné daly podnět k založení alternativní hudební formace Roxxxor Vysočany, působící v letech 2001 - 2009. Kromě plastových hudebních objektů vytváří Cimala tzv. „Snowguitars“, baskytary vyřezané ze snowboardových prken.

Kresby
Rozsáhlá instalace kreseb spadá do období 1995 - 2010. Od počátečních klidných „situací“ Cimala nabírá na rychlosti a kreslířská zručnost i volba témat evokuje filmovou či popovou dynamiku. Témata „sex“, „situace“, „stres“ či „outsiders“ mají přesvědčivost deníkového záznamu. Významnou část instalace tvoří skici vývojových prototypů nejrůznějších aparátů a konstrukcí. V pracích na papíře používá Cimala mnoho technik od perokresby, přes kresbu fixem až po airbrush.

Michal Cimala se narodil v roce 1975 v Havířově, absolvoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Ateliér kov a šperk pod vedením V. K. Nováka. V současné době pracuje jako asistent v ateliéru Jaroslava Róny na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 2006 je členem vysočanského uskupení Trafačka.

Tisková konference:
Společná tisková konference k lednovým výstavám - expozici Michala Cimaly, projektu Juana Garaizabala a společné výstavě Niny Beier, Marie Lund a Jiřího Kovandy - se uskuteční 26. ledna v 11 hodin v Café DOX.

Doprovodný program:
Komentované prohlídky s autorem Michalem Cimalou se uskuteční 7. února od 17 hod a 3. března od 18 hod.
Další doprovodné programy k výstavám v centru DOX probíhají obvykle v pondělí a ve čtvrtek. Více informací na www.dox.cz
Kontakty
Centrum současného umění DOX
Adresa kanceláře
Osadní 34, 170 00 Praha 7

Adresa výstavních prostor
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz

Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz
DOX Prague, a.s