Jirka Kolar: Williamsburg

31. 3. 2011
Jirka Kolar: Williamsburg

(1. 4. - 18. 4. 2011)


Jirka Kolar je český umělec, který na počátku osmdesátých let emigroval do Ameriky. Centrum současného umění DOX představuje ukázku jeho prací z let 2009 – 2011. Dvacet velkoformátových fotografií pochází z cyklu Williamsburg, pojmenovaného po newyorské čtvrti, kde autor žije.

Přední český umělecký kritik a teoretik Jindřich Chalupecký zastával teorii, že emigrace nemůže umělci prospět. Tento názor vyvrací nejen tvorba řady významných umělců včetně Kupky, Kandinského, Brancusiho, Giacomettiho nebo Picassa, ale také rostoucí skupina autorů, kteří se umělecky takříkajíc našli právě díky emigraci. Patří k nim i Jirka Kolar usazený v newyorské čtvrti Williamsburg. Až v emigraci Kolar vyvinul svou osobitou techniku manipulace fotografie, která zahrnuje nejen zasahování do pozitivu malbou a škrábáním, ale také jeho další digitální zpracování, spočívající ve skenování rukodělně pojednaného pozitivu a v jeho zvětšení do potřebné velikosti.

Kolar se svou hybridní technikou připojuje k mnoha jiným umělcům, kteří nejrůznějším způsobem kombinují rozmanitá média. Jeho „fotografie“ (můžeme-li tento termín vůbec použít) současně evokují některé praktiky provázející celé dějiny fotografického média, například využití retuše a kolorování, které byly nejviditelnější manifestací dialogu mezi fotografií a malířstvím. Hlavní umělcovou strategií je ovšem jeho využívání napětí mezi plošností a hloubkou, konkrétně mezi povrchem fotografického pozitivu, jehož přítomnost se připomíná manuálními zásahy, a iluzívní hloubkou fotografického zobrazení. Vytváření napětí mezi plošností a hloubkou byla strategie, o níž se opíral vývoj moderního malířství. Proto lze říci, že Kolarovu tvorbu charakterizuje určitý protiklad mezi modernistickým důrazem na plošnost obrazu na jedné straně, a postmoderní hybridizací médií na straně druhé. Umělec s těmito protikladnými postupy zachází intuitivně, využívá je různým způsobem podle zvolených témat. Jinak s nimi pracuje například v portrétech, jinak v žánrových výjevech a jinak v městských scenériích.

Kolarovy práce v sobě obsahují určitý prvek nostalgie, pohledu nazpátek, který je s vnímáním fotografie nerozlučně spjat a jenž představuje protějšek k modernistickému důrazu na pokrok a budoucnost. Proto Kolarova tvorba působí nejpřesvědčivěji tam, kde se její téma ideálně doplňuje se zvolenou technikou, například ve fotografiích z New Yorku. Ponuré výjevy z newyorských ulic navozují dojem bezčasovosti, ve městě jako by se zastavil čas. Zdánlivá nepečlivost a rychlost zásahu vytváří pro Kolara charakteristický pocit improvizace. Nehotové, pouze naznačené povrchy, linky a objekty otevírají prostor pro rozdílné interpretace a významy. 

Doprovodné programy k projektům centra DOX probíhají obvykle v pondělí a ve čtvrtek. Více informací na www.dox.cz
Kontakt pro média
Michaela Šilpochová
T: +420 774 222 355
E: media@dox.cz

Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7 
www.dox.cz
www.facebook.com/DOXPrague.cz
DOX Prague, a.s