Květen a červen v DOXu

11. 5. 2011
Tisková zpráva ke stažení zde.
Květen a červen v centru DOX

V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích čekají během následujících týdnů na návštěvníky kromě výstavy Petra Kvíčaly Sight-Specific a výběru fotografií Alžběty Jungrové z knihy Blue Light Tonite i další tři mimořádné akce. 
Od poloviny května bude možné shlédnout panoramatické fotografie Jaroslava Poncara ze západního Tibetu. Tato výstava se koná u příležitosti cyklu workshopů a přednášek s tibetskými mnichy. V červnu představí svou nejnovější tvorbu Ateliér skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze vedený akademickým sochařem Ronym Pleslem. Od poloviny června do poloviny září uvede centrum DOX výstavu Rudolf Steiner a současné umění, která bude prezentovat díla významných současných světových umělců.

• Tibet – krajina mýtů a legend
   Fotografie Jaroslava Poncara (18. 5. – 30. 6.)
• Transparency Nation (2. 6. – 30. 6.) 
• Rudolf Steiner a současné umění (16. 6. - 12. 9.)


Výstava panoramatických fotografií Jaroslava Poncara zavede návštěvníky do samotného srdce odlehlé a divoké krajiny západního Tibetu. Do míst v okolí posvátné hory Kailás, kde žijí kočovní pastevci se svými stády, divoká zvířata a neviditelné bytosti z paralelních světů božstev, duchů a démonů. Tady se kdysi dávno před příchodem buddhismu do Tibetu zrodilo původní tibetské náboženství – bön. Výstava se koná u příležitosti cyklu workshopů a přednášek s názvem Bön – nejstarší pramen tibetské kultury s tibetskými mnichy v centru DOX.

Ateliér skla pod vedením Ak. Soch. Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové představí svou nejnovější tvorbu na výstavě Transparency Nation, která bude vytvořena speciálně pro prostor Centra současného umění DOX. Součástí prezentace budou mimo jiné designové kolekce vytvořené ve spolupráci s významnými českými výrobci skla. U příležitosti výstavy bude vydán katalog, který by měl být jakýmsi manifestem ateliéru. Vztah uměleckého objektu a daného prostoru je téma, které bude spojovat rozdílné individuální přístupy studentů i pedagogů Ateliéru skla. Bod, linie, prostor, půdorys, horizont, obrys, materiál a především světlo - to budou formální mantinely a vodítka určená všem vystavujícím. Využití nových, hlavně transparentních materiálů i nových technologií k vytvoření silného emočního a estetického zážitku bude hlavním tématem výstavy.

Jako hlavní výstavní projekt letní sezóny představí DOX výstavu Rudolf Steiner a současné umění, která byla připravena ve spolupráci s Kunstmuseem Wolfsburg a v Kunstmuseem Stuttgart, kde je k vidění do 22. května 2011. Rudolf Steiner je považován za jednoho z nejvlivnějších a zároveň nejkontroverznějších myslitelů 20. století. Byl filosofem, architektem, sociologem, humanistou, vizionářem a zakladatelem anthroposofie. 
Výstava poukazuje na důležitost hledání duchovního významu ve světě, jehož ekonomické a ekologické systémy jsou ve stavu permanentního ohrožení. Steinerův univerzalistický pohled na svět nabízí v tomto kontextu významný impuls. Tento projekt s více než 70 exponáty je křižovatkou, na které se střetávají významní současní světoví umělci: Joseph Beuys, Mario Merz, Giuseppe Penone, Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Tony Cragg, Helmut Federle, Spencer Finch, Katharina Grosse, Carsten Nicolai, Meris Angioletti, Manuel Graf a Simon Dybbroe Moller. Rudolf Steiner je na výstavě představen výběrem svých kreseb.
Prezentace výstavy v Praze, která se uskutečňuje ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, přihlíží k domácímu kontextu jednak zařazením tvorby Karla Malicha, jednak doplňkovou expozicí Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací, připravenou centrem DOX.

Doprovodný program:

Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite
19. 5. od 18:00 / Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou

Petr Kvíčala: Sight-Specific
9. 6. od 18:00 / Komentovaná prohlídka výstavy s autorem

Tibet – krajina mýtů a legend
Fotografie Jaroslava Poncara

Série workshopů a přednášek Bön – nejstarší pramen tibetské kultury:
18. 5. od 18:00 / Co to je bönismus a odkud se vzal

19. 5. od 18:00 / Učení tradice bön a jeho posvátná a poutní místa

20. 5. od 18:00 / Tibetská medicína a astrologie podle bönistické tradice

21. 5. 10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 / Celodenní workshop, který nahlédne do života v klášteře 

22. 5. 10:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 / Celodenní workshop věnovaný čhamovým tancům v maskách a obřadních kostýmech 

23. 5. od 18:00 / Práce s lidskou myslí a její vliv na psychické a fyzické zdraví a harmonický život jedince i společnosti

25. 5. od 18:00 / Slavnostní zakončení - obřad mnichů z kláštera Mänri

26. 5. od 18:00 / Přednáška Daniela Berounského: Vzájemný vztah bönismu a buddhismu v tibetské kultuře

30. 5. od 18:00 / Přednáška Zuzany Ondomišiové: Bönistická říše Žangžung – otisky v posvátné krajině Tibetu

Transparency Nation
5. 6. od 14:00 / Komentovaná prohlídka výstavy s Rony Pleslem
15. 6. od 18:00 / Rony Plesl na besedě z cyklu Design Interview

Rudolf Steiner a současné umění
27. 6. od 18:00 / Diskuse „Duchovní“ v umění: mezera v historii?


Speciální projekty:

15. 5. 13:00 – 19:00 / Jaká je vize Prahy? / Projekt veřejných diskusí, tentokrát na téma Praha Vlídná?!

23. 6. od 18:00 / Přednáška Michaela Kimmelmana / Významný umělecký kritik a přispěvatel New York Times vystoupí v centru DOX

30. 6. od 20:00 / VISUAL MANUAL / Prezentace mladých umělců

Více informací na: www.dox.cz
Rezervace: tereza@dox.cz

Kontakt pro média:
Michaela Šilpochová
media@dox.cz
 +420 774 222 355  
    
Centrum  současného umění DOX
Poupětova 1, 170 00 Praha 7
www.dox.cz
DOX Prague, a.s